وکیل مهریه مشهد

وکیل مهریه مشهد

مهریه یا صداق یا کابین به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، یا حتی آموزش قرآن یا آموزش علم یا مهارتی ویژه چراکه برای آموزش نیز می‌توان ارزش مالی تعیین کرد. در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.


بهترین وکیل مهریه در مشهد

 چنانچه مهریه زن وجه نقد تعیین شود و زوجه پس از گذشت سال ها آن را مطالبه نماید، مهریه او مطابق با تغییر قیمت و تورم سالانه محاسبه و به وی پرداخت خواهد شد.
برای محاسبه ارزش روز میزان مهریه‌‌ای که در سال‌های گذشته تعیین شده باید از شاخصی (شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران) که هر ساله از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود استفاده کرد.
مرکز مشاوره قوه قضاییه برای آسان شدن این محاسبه، سامانه‌ای را راه اندازی کرده که مراجعه کنندگان به راحتی می‌توانند این محاسبه را انجام دهند.

 به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و این اختیار را دارد که هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 در همین راستا ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره می نماید: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».

تفاوت مهریه عندالمطالبه با مهریه عندالاستطاعه

اگر مهریه عندالمطالبه باشد به محض عقد، زن مالک مهر است و هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه‌ خود را از شوهرش طلب کند اما اگر مهریه عند الاستطاعه باشد، زمان پرداخت مهریه هنگامی است که زوج توانایی و استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد یعنی پرداخت آن منوط به استطاعت مالی زوج است.

اقسام مهریه طبق قانون و فقه

1- مهر المسمّی

مهرالمسمّی یکی از انواع مهریه است که در قانون مدنی تعریفی از آن ارائه نشده است ، اما آنگونه که از فقه و مواد قانون مدنی در مورد مهریه بر می آید ، می توان گفت مهرالمسمّی مال معین و مشخصی است که با توافق زن و شوهر تعیین می شود. در واقع مهرالمسمّی همان مهری است که اکثر افراد به هنگام انعقاد عقد ازدواج درباره آن توافق می کنند و آن را در سند ازدواج ثبت می کنند.

شرایط مهر المسمی:

1- دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد
2- قابل تملک و نقل و انتقال باشد
3- مشخص و معلوم باشد
4- معین و تصریح شده باشد
5- دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد
6- شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد.

نکته: در صورتی که در زمان عقد  مهرالمسمّی تعیین شده باشد و مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، دو حالت متصور است :

1- اگر طلاق بعد از رابطه زناشویی باشد ، زن مستحق دریافت تمام مهریه است .

2- در صورتی که طلاق قبل از رابطه زناشویی اتفاق بیفتد، زن تنها مستحق نصف مهریه خواهد بود.

2- مهرالمثل

طبق قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل می‌باشد:

1- هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین بین زوجین نزدیکی واقع شود.

2- هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد ولی قبل از تراضی زوجین بر مهر نزدیکی واقع شود.

3- هرگاه توافق طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد. چنان که مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.

4- هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.

3- مهرالمتعه

یکی دیگر از انواع مهریه که در قانون مدنی به آن پرداخته شده است مهرالمتعه می باشد. مطابق ماده 1093 قانون مدنی « هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهرالمتعه است».
مهرالمتعه مانند مهرالمثل ناظر به مواردی است که مهریه در زمان عقد و در سند ازدواج تعیین نشده باشد. مهرالمتعه به موردی اختصاص دارد که مرد بخواهد زن را قبل از وقوع رابطه زناشویی طلاق بدهد.
همچنین بر اساس ماده 1094 قانون مدنی : برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

بنابر آنچه گفته شد در تعیین  مهرالمتعه سه نکته مد نظر قرار می گیرد :

1- مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد .

2- رابطه زناشویی بین زوجین رخ نداده باشد .

3- برخلاف مهر المثل که در تعیین میزان آن به وضعیت زن توجه می شود ، در تعیین مهرالمتعه وضعیت اقتصادی مرد در نظر گرفته می شود.

4- مهر السنه

مهرالسنه به میزان مهریه‌ای گفته می‌شود که رسول خدا برای همسران و فرزند خود فاطمه زهرا تعیین نمود و به امت خود سفارش نمود تا بیش از این مقدار را برای مهریه قرار ندهند.
کمترین مقدار روایت شده چهارصد درهم نقره مسکوک و بیشترین مقدار ذکر شده پانصد درهم نقره مسکوک است.
پانصد درهم نقره مسکوک معادل پنجاه دینار طلای مسکوک در نظر گرفته می‌شده ‌است.

✍ نکاتی مهم درباره مهریه

آیا می دانید چه اموالی برای مهریه قابل توقیف خواهد بود؟

? اموال منقول وغیر منقول قابل توقیف عبارتند از:
▪️زمین
▪️آپارتمان
▪️حساب سپرده - سهام - تلفن همراه - حقوق پرسنلی - مطالبات خوانده از اشخاص ثالث و مانند آنان - توقیف حقوق ماهیانه زوج توسط زوجه تا میزان یک چهارم

 

✍ مستثنیات دین

براساس قانون تمامی اموال مرد را برای وصول مهریه زن توقیف نخواهد شد زیرا او برای امرار معاش خود به اموال و وسایل ضروری خود نیاز دارد این اموال غیر قابل توقیف یا مستثنیات دین در پرداخت مهریه به شرح زیر می‌باشند:

چه اموالی قابل توقیف نیست؟

قانون گذار در ماده 24 قانون محکومیت های مالی برخی از اموال را که جز مستثنیات دین می باشند را آورده است، و این اموال را از شمول اموال قابل توقیف خارج نموده است، چراکه این اموال لازمه یک زندگی معمول هستند و همه افراد بایستی از آن ها منتفع گردند.

این اموال عبارتند از:

1- منزل مسکونی که در شان محکوم علیه باشد.
2- اثاثیه مورد نیاز در زندگی که جهت برطرف نمودن حوایج شخصی افراد تحت تکفل ضرورت دارد.

3- آذوقه مورد نیاز به میزان احتیاج فرد محکوم علیه و افراد تحت تکفل

4- کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با شان محکوم علیه که اهل علم و تحقیق  می باشند.
5- اسباب و وسایل کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان
6- تلفن مورد نیاز شخص محکوم علیه

7- ودیعه مورد نیاز که فرد محکوم علیه به موجر پرداخت می نماید، البته مشروط به اینکه بدون پرداخت این مبلغ محکوم علیه جهت پرداخت اجاره بها دچار عسر و حرج گردد.

نکته: مکان استیجاری محکوم علیه نیز نباید بالاتر از شان وی باشد.

✍ البته برخلاف تصور عمومی، مهریه بالای ۱۱۰ سکه نیز با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول خواهد بود.

✍ همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.

✍ اگر مهریه زن بیشتر از کلیه اموال همسر متوفی باشد تمام اموال به زن تعلق می گیرد.

✍ درصورت درخواست طلاق از سمت زن و عدم تمکین وی آیا مرد از دادن مهریه معاف می شود؟

خیر عدم تمکین فقط موجب عدم استحقاق زن برای دریافت نفقه خواهد بود و ارتباطی به حق مطالبه مهریه نخواهد داشت.

✍ طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص مهریه صرفا تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یاد معادل آن امکان جلب زوج وجود دارد و با پرداخت این مبلغ خواه نقدی یا اقساط، زوج آزاد خواهد شد. نسبت به الباقی مهریه امکان جلب وجود ندارد ولی اگر اموالی از زوج به دست آید (حتی در آینده) قابل توقیف می باشد.

✍ اگر مردی از بابت مهریه چه از دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت، ممنوع الخروج شده باشد پس از اثبات اعسار ممنوع الخروجی او رفع می گردد.

✍ خیانت، رابطه نامشروع، به زندان رفتن زنی که شوهر دارد ، هیچ کدام مانع منتفی شدن مهریه زن نمیباشد و چنین زنی میتواند حتی از زندان نیز دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه نماید.

✍ آیا می توان مهریه را از پدر شوهر گرفت؟
از نظر قانونی پدر شوهر هر چند بسیار متمول، تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد حتی اگر آن پسر (شوهر) فقیر باشد. مهریه خواه عند الاستطاعه یا عند المطالبه، تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقا ارتباطی به اطرافیان او ندارد به هر حال اگر مردی مال داشته باشد زن می تواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند اگر هم مالی برای توقیف نباشد و مهریه عند المطالبه باشد با مطالبه زن، مرد می تواند با دادن دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه کند.

✍ چگونگی وصول مهریه تغییر کرده است.

براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، ابتدا باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند از طریق دادگاه اقدام نمایند.

✍ زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را دارند.

با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند.
ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج. زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.

?البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان بعلاوه والدین زن از مهریه ارث می برد.

✍ آیا می دانید چنانچه شوهر فوت کند و دیه ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نمایند.

تکلیف مهریه پس از طلاق از سوی مرد

✍ زمانیکه مرد قصد طلاق زن را دارد باید مهریه ایشان را به طور کامل پرداخت کند و تکلیف حقوق مالی زن را مشخص کند. در بعضی از موارد مردان مهریه را به صورت نقدی پرداخت میکنند که مشکلی در این صورت نخواهد بود.
اما مواردی پیش میاید که مردان قصد طلاق همسر خود را دارند ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا و نقدی را ندارند،در این صورت مرد میتواند دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار ایشان پذیرفته شد دادگاه میتواند مهریه را قسطی کند تا مرد ضمن اینکه زن خود را طلاق میدهد مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت کند.

در این میان اگر مرد اموالی داشته باشد و زن بتواند آن اموال را شناسایی و معرفی کند میتواند سریعا این اموال را به کمک وکیل توقیف کند که در این صورت دیگر دادخواست اعسار مرد پذیرفته نخواهد شد و مجبور است که مهریه را به صورت نقدی پرداخت کند و یا مال توقیف شده به نفع زن توقیف  میشود.

دادخواست تعدیل مهریه

با توجه به جهش افزایشی و بی سابقه در قیمت سکه در روزهای اخیر یکی از دادخواست هایی که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته و ثبت می شود، دادخواست تعدیل و کاهش اقساط مهریه است.

متاسفانه تلاطمات اقتصادی مراجعات به دادگستری را زیاد می کند و تعداد پرونده های قضایی فزونی می گیرد و بدین ترتیب کیفیت رسیدگی قضایی نیز کاهش میابد.
افزایش ناگهانی قیمت سکه در بازار اخیر طرح بی رویه دادخواست تعدیل اقساط مهریه در دادگاههای خانواده را موجب گردیده است.
با توجه به اینکه امروزه بیشتر مهریه های تعیینی از نوع سکه بهار آزادی هستند و زمانیکه قیمت سکه یکدفعه افزایش جهشی پیدا می کند و از انطرف درامد زوج (شوهر) نیز چنین افزایشی پیدا نکرده است، لذا زوج می تواند از دادگاه تقاضای کاهش اقساط مهریه را با توجه به افزایش جهشی و بی رویه سکه مطرح نماید.

مستند قانونی کاهش (تعدیل) قسط مهریه تبصره۲  ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ می باشدد.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

✍ با دقت در قانون مذکور مشخص می شود که حالت عکس نیز وجود دارد یعنی زوجه (زن) نیز می تواند در صورتی که ثابت نماید وضعیت اقتصادی و تمکن مالی زوج (شوهر) بهتر شده است و یا سکه نسبت به زمان صدور حکم، کاهش چشمگیر و محسوسی داشته است، او نیز دادخواست افزایش اقساط مهریه در دادگاه خانواده مطرح نماید.
در واقع به استناد قانون مزبور این حق برای هر دو طرف در نظر گرفته شده است که هر کدام با ذکر دلیل و اثبات مدارک می توانند حسب مورد دادخواست تعدیل (اعم از کاهش و یا افزایش) اقساط مهریه را تقاضا نمایند.

وکیل وصول مهریه در مشهد

هنگامی که طلاق از سمت مرد باشد و زن با آن مخالف باشد این نوع طلاق رجعی نامید میشود.دراین نوع طلاق باید کلیه حقوق زن اعم از مهریه، نفقه ، اجرت المثل پرداخت شود.

در صورتی که مرد توانایی مالی نداشته باشد امکان پرداخت قسطی وجود دارد
جهیزیه نیز در صورت وجود استرداد میشود.

مرد باید مسکن زن را تا پایان ایام عده تامین نماید.

باید نفقه را تا پایان عده پرداخت نمایید
در صورتی که بدون دلیل اقدام به طلاق زن نمایید طبق بند الف شروط عقد نامه قاضی در خصوص تقسیم تا میزان نصف دارایی مرد تصمیم خواهد گرفت.

قبل از پایان عده مرد حق رجوع و باطل کردن طلاق را دارد.

 مزایای حضور وکیل در دعاوی خانواده

در صورت اختیار وکیل نیازی به حضور طرفی که وکیل دارد در تمام مراحل دادگاه نیست. برای کسانی که تا کنون با دادگاه اصطلاحا سر و کار نداشته اند، گذشته از نا آگاهی نسبت به دعاوی خانواده ، استرس و اضطراب مواجه با قاضی و حضور در دادگاه وجود دارد. بدیهی است طرفی که وکیل اختیار کند دچار اینگونه اضطراب ها نخواهد شد.عده ای از مردم با توجه به شخصیت، شغل و سایر مسایل معتقدند که اگر در مجتمع قضایی خصوصا دادگاه خانواده حضور پیدا کنند چه بسا که با شخص آشنا و یا از اقوام رو به رو شوند و به باور آنها این موضوع خوب نیست، گذشته از درست و غلط بودن این اعتقاد که جنبه شخصی دارد، حضور وکیل به جای موکل این مشکل را حل می کند. توصیه بر این است که حتی الامکان در تمام مراحل از وکیل استفاده کنید. اگر شخصی تمایل به حضور در دادگاه را ندارد بهتر است وکیل متخصص دعاوی خانواده در کنار وی باشد. انجام مراحل اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری به دلیل آشنا بودن به شعب دادگاه و رویه آن ها سریعتر خواهد بود.

دادنامه مطالبه مهریه و تامین خواسته

خواسته ها:
۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
۲. مطالبه خسارت دادرسی
۳. مطالبه مهریه
۴. تامین خواسته

رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم محبوبه توکلی به وکالت از خانم… به طرفیت آقای… به خواسته مطالبه مبلغ ۳۵۱ هزار ریال بابت مهریه به نرخ روز مندرج در سند نکاحیه مقوم به یک میلیارد ریال،( با توجه به گزارش مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری، مهریه به نرخ روز با آخرین شاخص سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۲۷/ ۴۰۶/ ۹۸۶ ریال می باشد) به انضمام خسارات دادرسی بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شرح دادخواست و اظهارات حضوری در دادگاه، نظر به محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند نکاحیه شماره… تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره.. رابطه زوجیت طرفین محرز و مسلم بوده و اینکه پس از عقد، زن مالک مهر می شود و هرگونه تصرفی می‌تواند در آن نماید و خوانده در جلسه دادرسی حاضر شده و دلیلی مبنی بر اینکه مهریه یاد شده را پرداخت کرده ابراز ننموده است لذا خواست ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده مرقوم برای وحدت رویه شماره ۶۴۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۲۷/ ۴۰۶/ ۹۸۶ ریال بابت اصل خواسته( مهریه) نیز هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. ضمنا با توجه به اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده هزینه دادرسی در مرحله اجرا از محل محکوم به اخذ می گردد. رای اصراری با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده ، حسب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است.

در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند.
سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.

برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده 131 قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف

مهریه زوجه تا 110 سکه با توقیف اموال زوج قابل دریافت است؟

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده می گوید: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

بر اساس ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

بنابراین زوجه می تواند پس از طرح دعوای مطالبه مهریه و صدور حکم، صرفا تا حد 110 سکه تمام بهار آزادی، درخواست شناسایی و توقیف اموال زوج را بنماید و اگر مهریه بیش از آن باشد، درصورت دارا بودن زوج نسبت به مطالبه بقیه آن حق خواهد داشت.

فوت زن قبل از مطالبه مهریه از زوج

زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را دارند.

با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند.

ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج. زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.

البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان بعلاوه والدین زن از مهریه ارث می برند.

آیا می توان مهریه را از پدر شوهر گرفت؟

از نظر قانونی پدر شوهر هر چند بسیار متمول، تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد حتی اگر آن پسر (شوهر) فقیر باشد. مهریه خواه عند الاستطاعه یا عند المطالبه، تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقا ارتباطی به اطرافیان او ندارد به هر حال اگر مردی مال داشته باشد زن می تواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند اگر هم مالی برای توقیف نباشد و مهریه عند المطالبه باشد با مطالبه زن، مرد می تواند با دادن دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه کند.

✍ دپارتمان مشهد وکالت به عنوان تنها دپارتمان حقوقی-تخصصی در مشهد با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی مفتخر است ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای، حقوق حقه افراد را احقاق نماید.

 گروه وکلای متخصص و مجرب در دپارتمان حقوقی- تخصصی- مشهد وکالت با سالها تجربه و سوابقی درخشان در خصوص انواع دعاوی در مشهد، تهران و سراسر کشور ضمن ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی ویژه، به انجام وکالت تخصصی در امور مختلف حقوقی مثل مهریه ، طلاق و طلاق توافقی ... و به طور ویژه  انواع دعاوی ملکی، املاک و اراضی در مشهد مبادرت می ورزد.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در انواع دعاوی خانواده از جمله دعاوی مهریه، طلاق توافقی توسط وکلای مجرب و متخصص آقا و خانم در دپارتمان تخصصی-حقوقی مشهد وکالت

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.