وکیل تجارت الکترونیک در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک در مشهد


وکیل تجارت الکترونیک در مشهد

یک وکیل تجارت الکترونیک در مشهد وکالت در خصوص برخی مباحث و احکام داده پیام چنین توضیح می دارد که وفق ماده 6 از قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته‌است مگر در موارد زیر:
‌الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب - فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج - اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا‌ صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.
همچنین وکیل تجارت الکترونیک در مشهد وکالت در تعریف تجارت الکترونیک اشعار می دارد که در بیان دانشنامه آزاد ویکی پدیا، تجارت الکترونیکی نه تنها مواردی را در بر می‌گیرد که در آن از «تبادل الکترونیکی داده» استفاده شده، بلکه فناوری‌های قدیمی‌تر همچون تلکس و تلکپی را هم شامل می‌شود. چرا که تجارت و تبادل اطلاعات و معامله در هر بستری در مفهوم تجارت است و اشاره به تجارت الکترونیکی صرفاً اشاره مستقیم به روش و بستر تبادل اطلاعات و انجام معامله دارد
بنابراین انجام تمام فعالیت‌های تجاری اعم از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و اینترنت تحت عنوان تجارت الکترونیکی شناخته می‌شود.

قراردادهای الکترونیک 

مهمترین موضوعی که از منظر علم حقوق تجارت الکترونیک مطرح می شود انعقاد قرار داد های الزام آور از طریق واسطه ای الکترونیک بین اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) است و به نظر میرسد از این نظر ، انجام مبادلات و دادوستدهای تجاری در قالب داده های الکترونیک را باید اساس تجارت الکترونیک دانست .
 
برخی از مهمترین موضوعاتی که در بحث قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود عبارتند از :

1- تشکیل قرارداد اعلام ارده انشایی از طریق واسطه های الکترونیک 
2- زمان و مکان تحقق قراردادهای الکترونیک 
3- امضا الکترونیک و مراجع گواهی امضا
4- ادله اثبات دعوی و اسسناد الکترونیک
5- پرداخت در قراردادهای الکترونیک

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

  • ۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
  • ۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.