مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

دعاوی خانواده یکی از متداولترین دعاوی حقوقی در نظام دادگستری کشورها بوده و عمدتاً آمار کثیری از انواع دعاوی را در دادگاه های خانواده تشکیل می دهد.


مشاوره حقوقی دعاوی خانواده در مشهد

در خصوص موضوعات خانواده وجود ابعاد احساسی، عاطفی، هیجانی و عوامل مالی و حیثیتی باعث شده است که دعاوی خانواده واجد دو جنبه مالی مانند دعوی مطالبه مهریه، نفقه و غیر مالی مانند درخواست طلاق، حضانت، الزام به تمکین بوده و حتی در مواردی خاص و بغرنج دارای ابعاد کیفری نیز مانند شکایت ترک انفاق، عدم استرداد طفل مشترک به شخصی که حضانت طفل با اوست و... قرار گیرد.

بنابراین در خصوص دعاوی خانواده امر مشاوره چه از نوع مشاوره روانکاوانه و چه از نظر مشاوره حقوقی و قانونی اقدامی مهم و ضروری است. معقول و منطقی است که آن دسته از امور خانواده که دارای ابعاد اختلافی و احساسی می باشد در وهله اول توسط مشاورین روانکاو که می تواند در حوزه زوج درمانی یا خانواده درمان باشد مورد بررسی و تحلیل درمانی قرار گرفته و سپس چنانچه نتیجه لازم محقق نگردید، جهت اطلاع و کسب آگاهی از حقوق قانونی از وکیل و مشاورین متخصص حقوقی، مشاوره حقوقی دعاوی خانواده در مشهد یا هر شهر دیگری دریافت گردد.

نکات مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

مشاوره حقوقی دعاوی خانواده در مشهد نیز مانند مشاوره حقوقی در سایر دعاوی دارای ویژگی و شرایط خاصی می باشد. همانگونه که اشاره گردید دعاوی خانواده به لحاظ وجود زوایای احساسی و هیجانی، از توجه و حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا بسیار ضروری است که وکیل متخصصی که مشاوره حقوقی دعاوی خانواده را بر عهده دارد، ضمن داشتن تجربه و مهارت علمی، گوش شنیدن و صبوری لازم را نیز داشته باشد.

همچنین با توجه به خاصیت شرافتی و حیثیتی در اکثر مصادیق دعاوی خانواده، در مشاوره حقوقی، رعایت حریم خصوصی و حفظ رازداری از بدیهیات آن بوده و عدم قضاوت یکجانبه و توجه به تمام واقعیات و لایه های پنهان دلایل، از الزامات مشاوره حقوقی در دعاوی خانواده می باشد.

ویژگی های مشاور دعاوی خانواده در مشهد

همانند سایر دعاوی حقوقی، در امور و عرصه خانواده نیز یک مشاور خوب می بایست دارای مولفه‌ها و ویژگیهای بارز و متعارفی باشد.‌ در صورت امکان دورنمایی از تمام زوایا و ابعاد موضوعی، هزینه‌ ها، اطاله دادرسی و طرح دعوی را برای شخص متقاضی تشریح و تبیین نماید. در خصوص مسایل مالی، هزینه های جانبی و ... شفاف بوده و احتمال وجود آنها را مطرح نماید.

بنابراین متقاضی مشاوره را از هزینه های دادرسی، کارشناسی، اجرایی و ... آگاه سازد. همچنین از این واقعیت مطلع سازد که چنانچه به هر دلیلی در دعوی خانواده نتیجه مورد نظر حاصل نگردید، هزینه های دادرسی مسترد نخواهد شد لذا شخص با در نظر گرفتن تمام جوانب تصمیم به طرح دعوی خانواده بنماید.

مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

برخی مصادیق دعاوی خانواده

از جمله مصادیق بارز و معتنابه دعاوی خانواده دعوی مطالبه مهریه و دعوی الزام به تمکین می باشد. وکیل و مشاور متخصص امور خانواده در مشهد وکالت در خصوص دعوی مطالبه مهریه بیان می دارد: با توجه به اینکه مهریه از شاخص ترین حقوق مالی زوجه می باشد لذا در صورتی که عقد ازدواج منعقد گردید، زن مالک مهریه شده و می تواند هر زمانی که اراده کند این حق مالکانه خود را از مرد مطالبه نماید.

بنابراین چنانچه زن در طول دوران زوجیت و حتی در زمان متارکه و طلاق، مهریه خود را مطالبه نکرده باشد، همچنان می تواند آن را مطالبه نماید. حتی اگر بعد انجام طلاق باشد و یا حتی بعد از ازدواج مجدد باشد. زیرا مهریه تا زمانی که پرداخت نگردد یا به هر نحوی تعیین تکلیف (مثل بذل و بخشش از سوی زن) نشده باشد، همواره بعنوان یک طلب برای زن و یک دین بر عهده مرد باقی خواهد ماند. حتی اگر زوجین طلاق گرفته و ازدواج مجدد کرده باشند.

در این خصوص لازم به ذکر است که چنانچه در زمان مطالبه مهریه، زوجه باکره و دوشیزه باشد، مهریه نصف خواهد بود و چنانچه باکره نباشد مهریه به صورت کامل به او تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر دادخواست طلاق از سوی هر یک از زوجین مطرح گردد، با استناد به قانون حمایت خانواده، مرجع رسیدگی کننده مکلف است در رأی صادره خود، وضعیت مهریه زن را نیز تعیین و تکلیف نماید.

وکیل و مشاور حقوقی دعاوی خانواده در مشهد همچنین در خصوص دعوی الزام به تمکین نیز بیان می دارد: هرگاه زن بدون دلیل مشروع و قانونی از ایفای وظایف زوجیت امتناع نماید ناشزه محسوب شده و دیگر مستحق نفقه نخواهد بود. مگر اینکه  زن در خصوص عدم تمکین از شوهر، دلیل موجه قانونی داشته و آن را ثابت نماید. در چنین حالتی همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

بنابراین در صورتی که زن نتواند برای عدم تمکین دلیل مشروع و قانونی ارایه دهد، مرد می تواند علیه زوجه در دادگاه خانواده، دعوای الزام به تمکین مطرح نماید و دادگاه پس از بررسی تمام جهات و مستندات، رأی به الزام زوجه به تمکین صادر می نماید.

پس از قطعیت رأی، چنانچه زن همچنان از تمکین و انجام وظایف زوجیت خودداری کند، در این وضعیت علاوه بر اینکه به زوجه دیگر نفقه ای تعلق نمی‌گیرد بلکه مرد می تواند در همان دادگاه خانواده ضمن عدم جواز طلاق برای زن، درخواست اذن به ازدواج مجدد مطرح نماید.

مزایای مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

دعاوی خانواده نیز بمانند سایر مباحث و دعاوی حقوقی، موضوعاتی تخصصی و بعضاً پیچیده می باشد که علم و دانش حقوقی خاص خود را می طلبد. بنابراین چنانچه در این نوع از دعاوی خاص و حساس، دخالت افراد عموم به تنهایی که فاقد اطلاعات حقوقی هستند می تواند آثار زیان بار مالی و روانی جبران ناپذیری تحمیل نماید. لذا قبل از هر اقدام حقوقی، کسب مشاوره حقوقی با وکیل و مشاور متخصص در امور خانواده اقدامی خردمندانه و سودمند خواهد بود.

دپارتمان حقوقی مشهد وکالت حامی حقوق حقه شماست 

امور و دعاوی خانواده را به مشاورین متعهد و وکلای مجرب در دپارتمان تخصصی مشهد وکالت بسپارید