وکالت تخصصی در مشهد وکالت

جرم کیف زنی(کیف قاپی)

جرمي كه خيلي اتفاق مي افتد آن هم كيف زني يا به اصطلاح عامه كيف قاپي است .

جرم کیف زنی(کیف قاپی)

اين جرم به دليل آن كه موارد شانزده گانه سرقت حدي را شامل نمي شود جز سرقت هاي خاص است اگر اين جرم بدون آزار يا تهديد صورت گيرد مجازات آن ماده657 قانون مجازات اسلامي است كه عبارت است از :هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا(74)ضربه شلاق محكوم خواهد شد . و به دليل شوك روحي كه به مال باخته وارد ميشود ماده 1 قانون مسئوليت مدني را در برميگيرد كه عبارت است از ( هر كس بدون مجوز قانوني يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد .)

اما اگر اين جرم با آزار يا تهديد صورت گيرد مجازات آن بند پنج ماده 651 قانون مجازات اسلامي است كه عبارت است از اگر مرتكب در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشد به پنج تا بيست سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق محكوم مي گردد .كه اين نوع سرقت نيز ماده يك قانون مسئوليت مدني را در بر مي گيرد.

تفاوت کیف قاپی و جیب_بری:

آیا می دانید فرق کیف قاپی با کیف زنی و جیب بری چیست؟

الف.کیف قاپی معادل استیلاب در فقه جزایی است .کیف قاپ کسی است که مال را علنآ و آشکارا از غیر حرز ( مکان پنهان مال ) می رباید .

ب.کیف زن و جیب بری معادل طراره در فقه جزایی است و طرار کسی است که مال را با تردستی از جیب و لباس تن کسی خارج نموده و سرقت می برد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.