وکیل طلاق مشهد

وکیل طلاق مشهد

تعریف طلاق

طلاق از نظر لغوی به معنی باز کردن گره و رها کردن است از نظر حقوقی به معنی انحلال نکاح دائم با رعایت تشریفات و شرایط مقرر در قانون می‌باشد.

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و از بین رفتن نکاح موقت از طریق پایان مدت معین نکاح موقت صورت می‌گیرد.


وکیل طلاق مشهد

ارکان طلاق

صیغه طلاق مرد
طلاق دهنده
زن طلاق داده شده
گواه گرفتن بر اجرای صیغه طلاق یعنی حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق که صیغه طلاق را بشنوند.

تعریف عده

اگر نکاح به واسطه فوت شوهر، طلاق، فسخ یا بذل مدت منحل شود مدتی به نام عده آغاز می‌شود که در این مدت زن نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و باردار بودن یا نبودن زن متغیر است. فلسفه وضع عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطه زناشویی سابق و تعبد است.

در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عده، ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام می‌شوند.

مدت عده طلاق در قانون ایران چقدر است؟

عده طلاق در ازدواج دائم سه ماه و در عقد موقت ۴۵ روز است. اگر در زمان طلاق زن باردار باشد عده او با زایمان حتی اگر چند لحظه بعد از طلاق باشد پایان می‌یابد.
اگر در زمان طلاق زن باردار باشد عده او با زایمان پایان می‌یابد. حتی اگر چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کند.

زنان فاقد عده طلاق

به موجب ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی ۲ دسته از زنان لازم نیست در صورت طلاق عده نگاه دارند این ۲ دسته عبارتند از:

۱- زن یائسه
۲- زنانی که قبل از رابطه جنسی طلاق داده شده‌اند.

اقسام طلاق

بر اساس قانون مدنی اقسام طلاق بر طبق قواعد فقهی مقرر شده اند . اقسام طلاق بر اساس اثری که خواهد داشت را می توان به سه دسته تقسیم نمود.

1- طلاق رجعی:  به این معناست که در زمان عده (مدت سه ماه و ده روز)
می توان از طلاق رجوع کرد و رابطه زناشویی با این طلاق کاملا از بین نرفته است.
2-‌ طلاق بائن: بر خلاف طلاق رجعی در طلاق بائن با انجام طلاق رابطه زناشویی پایان می یابد و زن و شوهر کاملا از هم جدا می شوند. و مرد دیگر نمی تواند در دوران عده به زن رجوع نماید. چنانچه زن و مرد بخواهند دوباره به زندگی مشترک برگردند باید دوباره نسبت به عقد ازدواج مبادرت نمایند.

انواع دیگر طلاق

انواع طلاق عبارتند از:
1- طلاق از طرف مرد 
2- طلاق از طرف زن 
 3- طلاق توافقی
 هر کدام از این نوع طلاق ها شرایط و آثار متفاوتی دارند که در ادامه به تشریح مفصل آن خواهیم پرداخت.

1- طلاق از طرف مرد نیازمند دلیل نیست. اما دادگاه رسیدگی کننده طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در ضمن صدور رأی طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، اجرت المثل… تعیین تکلیف کند.
در این موضوع دو حالت متصور است:

1- اگر قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج و یا در اثنای رسیدگی دادگاه، زوجه دادخواست مهریه داده باشد دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به آن پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه باشد و یا شعبه دیگر استناد می کند بدیهی است اگر مرد بخواهد در این حالت تقاضای تقسیط  مهریه (اعسار از پرداخت دفعی مهریه) کند می بایستی در شعبه ای که رای مهریه صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت تقدیم دادگاه کند.

2- حالت دوم این است که زن دادخواست مهریه نداده است ولی مرد دادخواست طلاق داده است. در این جا پس از صدور حکم طلاق، زوج (مرد) می تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده است دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. دادگاه پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص تقسیط مهریه تصمیم گیری می کند و رای صادر می کند.
نکته مهم این است که اجرای طلاق از طرف مرد و ثبت آن موکول می شود به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد، اگر دادگاه اعسار را نپذیرد تا همه مهریه ای که استحقاق زن است پرداخت نشود امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد با پرداخت پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است دادنامه طلاق از جانب زوج ثبت می گردد ولی رویه دادگاه چنین است که بعضی از شعب به طور کلی اعسار مرد را در زمانی که درخواست طلاق داده است نمی پذیرند و طلاق را موکول به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه می کنند و بعضی از شعب دادگاه خانواده نیز می پذیرند.

2- درخواست طلاق زن از دادگاه خانواده علی رغم مخالفت شوهر، نیازمند دلیل است.
اگر زنی وکالت از سوی شوهر در طلاق دادن خود نداشته باشد یا باید یکی از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج را اثبات نماید یا برای دادگاه ثابت نماید که ادامه زندگی مشترک با شوهر باعث عسر و حرج او می باشد. لذا صرف این که زنی بگوید با همسرم تفاهم اخلاقی ندارم دارم دلیل محکمه پسندی برای امر طلاق نخواهد بود.

نکته: طلاق از جانب زوجه، از تخصصی ترین دعاوی مرتبط با امور خانواده می باشد لذا وجود وکیل در این نوع از طلاق ( طلاق از سوی زوجه) بسیار حائز اهمیت می باشد.

شرایط دوازده گانه سند ازدواج برای طلاق

سند رسمی ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.
در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :

1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

بنابراین تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

وکالت رسمی زوجه در طلاق

وکالت زن در طلاق از سوی مرد به دو روش امکان پذیر است.
1- یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود.
2- یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از سوی زوج.
اگر زوج خارج از کشور باشد اعطای وکالت از طریق تنظیم وکالتنامه طلاق در سفارت یا کنسولگری ایران انجام می گردد.

۲- اگر وکالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، قراردادی لازم است، وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی تواند زن (وکیل) را عزل نماید.

۳- اگر وکالت در طلاق بعد از عقد و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است. مگر این که مدت داشته باشد و تا مدت مشخصی مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا این که در ضمن عقد لازمی وکالت اخذ شده باشد. مرسوم است که در خود وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.

۴- اعطای وکالت در طلاق به زن از سوی مرد به این معنا نیست که مرد دیگر نمی تواند همسرش را طلاق بدهد.

عبارت عامیانه حق طلاق به زن غلط است.

اساسا واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن و یا هر شخص دیگری از لحاظ حقوقی غلط است. چون حق طلاق قابل واگذاری نیست. لذا زوج(شوهر) فقط می‌تواند به دیگری از جمله زوجه (زن) وکالت جهت طلاق اعطا کند نه اعطای حق طلاق.

مرد می تواند وکالت برای طلاق را به غیر از همسرش نیز واگذار نماید فرض کنید مردی مقیم خارج از کشور است، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت برای طلاق همسرش را می دهد.

هیچکس از جمله زنی که از مرد وکالت طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر کسی می تواند در دادگاه وکالت کند که وکیل دادگستری باشد. در وکالت در طلاقی که مثلا زن از شوهر دارد، برای طلاق باید از طریق انتخاب وکیل دادگستری برای همسر اقدام نماید. در این راستا زن به استناد وکالتنامه طلاق به وکیل دادگستری مراجعه می کند و بر طبق حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل انتخاب می کند و وکیل منتخب، وکیل مع الواسطه شوهر می شود.

کامل بودن متن وکالت در طلاق بسیار اهمیت دارد و متاسفانه متن وکالتنامه های طلاقی که در بسیاری از دفاتر اسناد رسمی استفاده می شود ممکن است ناقص باشد. لذا توصیه می گردد در این خصوص نیز با وکیل مجرب و متخصص در دعاوی طلاق مشورت نمایید.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیلی به این نتیجه و قطعیت می‌رسند که امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و طلاق می‌گیرند و در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک و دیون و تکالیف آن با یکدیگر به تفاهم و توافق می‌رسند. در واقع شرایط طلاق توافقی همانطور که از نام آن پیداست کاملاً بستگی به توافقات زوجین دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

تعیین و تکلیف وضعیت حضانت فرزند یا فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان، مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل دوران زوجیت و… مواردی که زوجین در مورد آن تفاهم دارند برای دادگاه نیز محترم و قابل قبول است و چنانچه آن موارد توافقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه باشد، دادگاه آن موارد را نیز در دادنامه (گواهی عدم امکان سازش) درج می نماید.

توجه: چنانچه متقاضیان طلاق توافقی از دپارتمان تخصصی-حقوقی «مشهد وکالت» خواستار اخذ وکیل در انجام پروسه طلاق توافقی در دادگاه مربوطه باشند، وکلای متخصص در طلاق توافقی در مشهد وکالت در خصوص تنظیم توافقات، موکلین خود را یاری نموده و کلیه توافقات را وفق موازین قانونی و به لسان حقوقی مکتوب نموده و در قالب یک سند عادی و تحت عنوان یک توافقنامه ای قانونی که حائز آثار حقوقی می باشد تنظیم می نمایند تا چنانچه مورد پذیرش موکلین (زوجین) قرار گرفت آنرا بعنوان یک توافقنامه فی مابین امضاء نمایند و به ضمیمه دادخواست تقدیمی پیوست کرده و در دادگاه به آن استناد نمایند.

همچنین کلیه مراحل و اقدامات لازم بدون حضور زوجین یا موکل از جمله: حضور در مراجع قضائی، دادگاه خانواده، دفترخانه ثبت طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و… توسط وکلای مجرب و متعهد اعم از وکیل آقا یا وکیل خانم در مشهد وکالت انجام می‌گردد.

در طلاق توافقی هر توافقی میتواند برای طرفین حائز آثار حقوقی باشد بالأخص در خصوص حقوق مالی زوجه لذا اخذ یک وکیل مجرب و متخصص در امر طلاق توافقی می‌تواند اقدامی معقول و تصمیمی منطقی باشد.

عدم حضور زوجین در دفترخانه برای ثبت طلاق توافقی

وقتی گواهی عدم امکان سازش که بابت طلاق توافقی صادر شده است زوجین باید در تاریخ مشخص شده در دفترخانه برای ثبت طلاق حضور پیدا کنند. در صورت عدم حضور زن و شوهر در دفترخانه برای ثبت طلاق. دفتردار برای زوجین اخطاریه صادر می کند و از طرفین می خواهد که برای جاری شدن صیغه طلاق در دفترخانه حضور پیدا کنند.
چنانچه زوجین یا یکی از آنها در دفترخانه مزبور برای ثبت طلاق توافقی حاضر نشود، دیگر امکان ثبت طلاق وجود ندارد و اجرای صیغه طلاق و صدور طلاقنامه منتفی می گردد.

امتیاز طلاق توافقی نسبت به سایر انواع طلاق های دیگر

1- اجتناب از صرف هزینه و وقت زیاد در تکرار دادرسی ها و فرآیند قضائی آن

2- حفظ احترام و کرامت زوجین 

3- کاهش تنش و تقلیل آسیب و صدمات روحی-روانی

4- امکان افزایش تحقق عملی در اجرای تعهدات مورد توافق

رأی توفیقی طلاق توافقی

خواسته: طلاق توافقی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید عابدیان به وکالت از آقای… و ونیز خانم محبوبه توکلی به وکالت از خانم… به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش( طلاق توافقی) نظر به اوراق و محتویات پرونده و احراز وجود علقه زوجیت دائم فیمابین نامبردگان به دلالت تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره… تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره… ازآنجاکه مساعی دادگاه در جهت حصول سازش و اصلاح ذات البین نتیجه مثبتی در بر نداشته و زوجین کماکان اصرار به جدایی نموده‌اند، لذا دادگاه با اخذ نظر قاضی مشاور و مستند به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴ ـ ۲۶ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۴ و ۳۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۹۱ گواهی عدم امکان سازش زوجین جهت اجرای صیغه طلاق بائن (خلع ) را صادر و اعلام می نماید. مدت اعتبار گواهی عدم سازش جهت تسلیم به دفترخانه سه ماه پس از ابلاغ رای یا قطع شدن آن می باشد. چنانچه این گواهی ظرف مهلت معینه تسلیم نشده یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. ضمن زوجه مهریه و سایر حقوق قانونی خود را در قبال طلاق به زوج بذل و وکیل زوج نیز قبول ما بذل نموده است. جهیزیه در تصرف زوجه است و زوجین نیز فاقد فرزند مشترک می باشند. دفترخانه مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق نسبت به اخذ گواهی مبنی بر باردار بودن یا نبودن زوجه از پزشک ذیصلاح اقدام نماید. رای صادره حضوری و با توجه به اسقاط حق اعتراض نسبت به رای دادگاه اصحاب دعوا و مستند به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی می باشد.
دادرس شعبه دوازدهم حقوقی دادگاه عمومی

نداشتن تفاهم اخلاقی دلیل طلاق محسوب می شود؟

خیلی از مراجعین و متقاضیان طلاق در مواجه با قاضی و وکیل، دلیل طلاق را نداشتن تفاهم اخلاقی عنوان می کنند. واقعیت این است که هر کدام از زوجین متقاضی طلاق، دلایل طلاق مخصوص به خود را دارند.
چه بسا با دشواری ها و بی احترامی هایی در زندگی زناشویی مواجه هستند که فقط بین زن و شوهر بوده است و دلایلی برای اثبات آن ندارند.
اما دادگاه هم اصطلاحا نیازمند مدرک و دلیل است. طلاق از طرف مرد (زوج) یا طلاق از جانب زن (زوجه) را می بایستی از هم تفکیک کرد.

با توجه به این که اختیار طلاق در قانون و فقه شیعه برای مرد است. درخواست طلاق زن از دادگاه خانواده علی رغم مخالفت شوهر، نیازمند دلیل است.
اگر زنی وکالت از شوهر در طلاق ( وکالت از سوی شوهر در طلاق دادن خود) نداشته باشد یا می بایستی یکی از شروط ۱۲گانه ضمن عقد ازدواج را اثبات نماید یا برای دادگاه ثابت نماید که زندگی مشترک او با شوهر باعث عسر و حرج می باشد.

لذا صرف این که زنی بگوید نداشتن تفاهم اخلاقی با شوهر دارم مطلقا کارگشا و مفید نخواهد بود.

البته طلاق از جانب زوجه، از تخصصی ترین دعاوی مرتبط با امور خانواده می باشد وجود وکیل طلاق و اشراف او به رویه قضایی دادگاه های خانواده، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور اهمیت بسیار دارد.

اما طلاق از طرف مرد، نیازمند دلیل نیست اگرچه قاضی رسیدگی کننده به رای حتما در مورد علت طلاق از زوج یا وکیل او جویا خواهد شد و چه بسا که تلاش کند که رفع کدورت بین زوجین انجام شود ولی واقعیت این است که حتی مرد بی دلیل موجه هم می تواند با پرداخت حقوق مالی همسر از دادگاه تقاضای طلاق کند. به عبارت دیگر امکان رد کردن دعوای طلاق زوج به دلیل نداشتن دلیل موجه امکان پذیر نیست. اگر هم دادگاه خانواده ای چنین حکمی صادر کند در دادگاه های عالی تر (تجدید نظر و دیوان) نقض می شود.

در چه حالتی زن نمی تواند به مهریه خود رجوع کند؟

زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند.
به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.پس در این حالت زن حق رجوع ندارد.

در چه حالتی زن می تواند به مهریه خود رجوع کند؟

زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند.
بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود.
این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد.

اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد.
یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است .
پس در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .

هر گاه طلاق توافقی ظرف مدت قانونی که در رأی دادگاه نوشته می شود، اجرا نشود، کلیه توافقاتی که زوجین با یکدیگر نمودند بی اعتبار خواهد شد.

مشاوره اجباری در مراکز مشاوره

طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه سال ۹۱ دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمی‌تواند اقدام به صدور رای گواهی عدم امکان سازش نماید.
بنابراین زوجین باید به مراکز غربالگری و مشاوره خانواده مراجعه نمایند. پس از انجام جلسات مشاوره با مشاوران مذکور چنانچه زوجین همچنان بر تصمیم خود مبنی بر طلاق اصرار داشته باشند، مرکز مشاوره اقدام به صدور گواهی عدم انصراف از طلاق می‌نماید.

پس از تقدیم دادخواست برای زوجین یا وکلای ایشان وقت جلسه رسیدگی تعیین خواهد شد که باید در تاریخ و ساعت تعیین شده در شعبه مربوطه که در دادگاه خانواده صلاحیت دار مستقر است، حضور داشته باشند.
زوجین یا وکلای ایشان باید در روز و ساعت تعیین شده به همراه مدارک لازم در دادگاه خانواده حاضر شوند.
در این مرحله مسایلی چون مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند و نحوه ملاقات با فرزند و … توسط قاضی بررسی شده و به امضاء طرفین یا وکلای ایشان می رسد.

صدور رای طلاق توافقی

دادگاه پس از تشکیل جلسه و رسیدگی به جمیع جهات نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و زوجین پس از طی مراحل تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و یا اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی خود می توانند نسبت به قطعیت رای اقدام نمایند.

تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق

1- چنانچه دادگاه درباره موضوعی حکم صادر کند، به طور کامل آن را بررسی می‎کند، دلیل اقامه دعوی را بررسی می‎کند، دفاعیات دو طرف را می‎شنود و در نهایت تصمیم می‎گیرد که به نفع چه کسی و چگونه حکم صادر کند. در اصطلاح حقوقی به این روند ، ورود دادگاه به ماهیت دعوا، می‎ گویند. یکی از این موارد زمانی است که زن بدون داشتن وکالت در طلاق به دادگاه درخواست طلاق دهد. اما دادگاه زمانی گواهی عدم امکان سازش صادر می‎کند که لزومی برای ورود به ماهیت دعوی وجود ندارد و فقط قصد دارد تصمیم به طلاق را تایید کند.

۲.طبق قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‎خواهی است اما گواهی عدم سازش اگر تا سه ماه به دفترخانه ارائه نشود، دیگر اعتبار ندارد.

3- در حکم طلاق دستور دادگاه به جدایی است اما در گواهی عدم سازش  فقط اجازه طلاق صادر شده است و در صورتی که در مدت مشخص شده که ۳ ماه است، طلاق ثبت نشود به منزله انصراف از جدایی محسوب می شود.

اگر دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و این حکم قطعی شود به دستور دادگاه در دفاتر طلاق به ثبت می رسد و انصراف یا عدم انصراف زن و شوهر از توافق تاثیری ندارد ولی اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد و نه حکم طلاق، باید گفت چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زوج باشد و به درخواست او گواهی مزبور از دادگاه صادر شود، این گواهی صرفا اجازه طلاق است نه حکم طلاق. لذا نمی توان زوج را به طلاق مجبور کرد و زوجه نمی تواند از دادگاه الزام او را به اجرای صیغه طلاق درخواست کند، زیرا حق استفاده از این گواهی با زوج می باشد.

اگر متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زن باشد و علت این درخواست تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد، زن می تواند با استفاده از آن وکالتی که از شوهرش هنگام عقد ازدواج گرفته خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
اگر درخواست صدور گواهی از سوی طرفین و به اصطلاح طلاق توافقی باشد و پس از صدور گواهی شوهر از توافق خود انصراف نماید و نخواهد، همسرش را طلاق دهد نمی توان او را مجبور به اجرای صیغه طلاق کرد.

همچنین چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش صرفا به علت بذل مهریه از سوی زوجه و قبول آن از طرف شوهر صادر شود و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود نمی توان زوج را به اجرای صیغه طلاق اجبار کرد.

 مزایای حضور وکیل در انواع دعاوی طلاق

در صورت اختیار وکیل نیازی به حضور طرفی که وکیل دارد در تمام مراحل دادگاه نیست.برای کسانی که تا کنون با دادگاه اصطلاحا سر و کار نداشته اند، گذشته از نا آگاهی نسبت به دعاوی خانواده ، استرس و اضطراب مواجه با قاضی و حضور در دادگاه وجود دارد. بدیهی است طرفی که وکیل اختیار کند دچار اینگونه اضطراب ها نخواهد شد.عده ای از مردم با توجه به شخصیت، شغل و سایر مسایل معتقدند که اگر در مجتمع قضایی خصوصا دادگاه خانواده حضور پیدا کنند چه بسا که با شخص آشنا و یا از اقوام رو به رو شوند و به باور آنها این موضوع خوب نیست، گذشته از درست و غلط بودن این اعتقاد که جنبه شخصی دارد، حضور وکیل به جای موکل این مشکل را حل می کند. توصیه بر این است که حتی الامکان در تمام مراحل از وکیل استفاده کنید. اگر شخصی تمایل به حضور در دادگاه را ندارد بهتر است وکیل متخصص طلاق در کنار وی باشد. انجام مراحل اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری به دلیل آشنا بودن به شعب دادگاه و رویه آن ها سریعتر خواهد بود.

به تجربه ثابت شده است و به کرات مشاهده گردیده است که در زمان طرح دعاوی خانواده از جمله دعاوی طلاق بین زن و شوهر و اطرافیان آن ها تنش و درگیری وجود داشته است. طلاق اولین راه حل نیست بلکه آخرین آنهاست. ثانیا به هر دلیل اگر تصمیم قطعی برای طرح دعاوی خانواده گرفتید برای حفظ حرمت طرفین و جلوگیری از تنش و درگیری مضاعف بخصوص در راستای عدم آسیب روانی و حفظ آرامش زوجین و فرزندان. منطقی است که امر طلاق را توسط یک وکیل متخصص در طلاق انجام دهید. در دعاوی خانواده بین بعضی از زوجین بی اعتمادی شدید وجود دارد و زوجین بیم آن را دارند که طرف مقابل ممکن است او را فریب دهد. برای جلوگیری از این موضوع، داشتن وکیل مجرب و متعهد بهترین راه حل است.

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه پس از طلاق

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه پس از طلاق، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد .

تنها قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه ماده 33 قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است: « کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:

*در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

*ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

همانطور که ملاحظه کردید فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

اما علی رغم اطلاق ماده قانونی مذکور که شامل مردان و زنان می شود سازمان ثبت احوال در بخش نامه 4320/1 مورخ 1370/10/14 فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره 183 مورخ 81/6/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

متن رای هیات عمومی دیوان چنین است: «حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه به شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

سوالی که مطرح می شود این است که منظور از غیر مدخوله صرفا دوشیزه (باکره) است؟

اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولی در ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی با شوهر کار زوجین به طلاق برسد، می تواند از این ماده قانونی استفاده کند؟ به نظر می رسد جواب مثبت باشد اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی بین ایشان واقع نشده است و بدان اقرار کنند زوجه در این ازدواج غیر مدخوله محسوب می شود و زوجین به این طریق می توانند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کنند.

توجه داشته باشید در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که یا دوشیزه باکره باشد و یا در رای دادگاه منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن است.

بهترین وکیل طلاق در مشهد وکیلی می باشد که به طور کامل برقوانین به روز خانواده مسلط بوده و حفظ حقوق موکلین خویش از مهمترین اهداف وی می باشد.

مزایای حضور وکیل در دعوی طلاق و سایر دعاوی خانواده

در صورت اختیار وکیل نیازی به حضور طرفی که وکیل دارد در تمام مراحل دادگاه نیست.برای کسانی که تا کنون با دادگاه اصطلاحا سر و کار نداشته اند، گذشته از نا آگاهی نسبت به دعاوی خانواده ، استرس و اضطراب مواجه با قاضی و حضور در دادگاه وجود دارد.

بدیهی است طرفی که وکیل اختیار کند دچار این فشارهای روانی نخواهد شد. عده ای از مردم با توجه به شخصیت، شغل و سایر مسایل معتقدند که اگر در مجتمع قضایی خصوصا دادگاه خانواده حضور پیدا کنند چه بسا که با شخص آشنا و یا از اقوام رو به رو شوند و پذیرش این مساله برای انها دشوار باشد، حضور وکیل به جای موکل این مشکل را حل می کند. توصیه بر این است که حتی الامکان در تمام مراحل از وکیل استفاده کنید. اگر شخصی تمایل به حضور در دادگاه را ندارد بهتر است وکیل متخصص در کنار وی حضور داشته باشد.
انجام مراحل اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری به دلیل آشنا بودن به شعب دادگاه و رویه آن ها سریعتر خواهد بود به کرات دیده شده است به دلیل اینکه در زمان طرح دعاوی خانواده بین زن و شوهر و اطرافیان آن ها تنش وجود دارد، بگو مگو و احیانا درگیری بین زوجین و اطرافیان، در مراجع قضایی ذی ربط ایجاد می شود.

لذا برای حفظ حرمت طرفین و جلوگیری از تنش و درگیری مضاعف با واسطه وکیل خانواده، دعوی طلاق،طلاق توافقی و سایر دعاوی مربوط به امور خانواده را انجام دهید.
در دعاوی خانواده بعضا بین زوجین بی اعتمادی شدیدی وجود دارد و زوجین بیم آن را دارند که طرف مقابل ممکن است او را فریب دهد. برای جلوگیری از این موضوع نیز داشتن وکیل اقدامی خردمندانه است.

بهترین وکیل خانم در مشهد وکیلی است که علاوه بر سابقه مناسب در دعاوی حقوقی و کیفری تخصص لازم در دعاوی خانواده را دارا بوده و حمایت از حقوق موکل را سرلوحه کار خویش قرار می دهد

رای توفیقی طلاق توافقی

درخصوص دادخواست خانم… با وکالت خانم محبوبه توکلی و آقای… با وکالت آقای سعید عابدیان به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور جاری نمودن صیغه طلاق توافقی، نظر به سند رسمی شماره … تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره… مشهد؛ علقه زوجیت دائم فی مابین آنها محرز است. و سعی و تلاش دادگاه در جهت اصلاح ذات البین و حصول سازش بی‌نتیجه بوده است و مشارالیهما اصرار بر طلاق و متارکه داشته‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر مشاور محترم قضایی، دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۶، ۳۲، ۳۴ و ۳۷ قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن خلعی صادر و اعلام میدارد. مدت اعتبار این گواهی ۳ ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن آن است. این مدت به دفترخانه تسلیم نشود یا طرفی که آن را تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. زوجه کل مهریه خود را در قبال طلاق به لحاظ کراهتی که از زوج دارد به وی بذل می نماید وهیچ گونه ادعای مالی دیگری ندارد. زوجین دارای سه فرزند مشترک هستند که دو نفرشان کبیر و یک نفر به نام محمد مسیح هفت ساله میباشد که حضانتش تا سن بلوغ با مادر خواهد بود و حسب توافق زوج ماهانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت نفقه فرزندان( هر یک ۸۰۰ هزار تومان) در پنجم هرماه پرداخت خواهد نمود. مبلغ نفقه مذکور حسب افزایش سالانه تورم قابل تعدیل از طریق دادگاه خواهد بود. وکیل زوج با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق ضمن قبول بذل به وکالت از زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام خواهد نمود. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی است.
رئیس شعبه دو دادگاه خانواده

ایا برای انجام طلاق توافقی که زن از مرد وکالت در طلاق دارد حتما نیاز به حضور وکیل دادگستری می باشد؟

هیچکس از جمله زنی که از مرد وکالت طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر کسی می تواند در دادگاه وکالت کند که وکیل دادگستری باشد. در وکالت در طلاقی که مثلا زن از شوهر دارد، برای طلاق باید از طریق انتخاب وکیل دادگستری برای همسر اقدام نماید. در این راستا زن به استناد وکالتنامه طلاق به وکیل دادگستری مراجعه می کند و بر طبق حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل انتخاب می کند و وکیل منتخب، وکیل مع الواسطه شوهر می شود.

طلاق توافقی چیست؟

ساده ترین شکل وقوع طلاق هنگامی است که زن و شوهر برای طلاق با هم توافق کرده باشند و دیگر تمایلی به ادامه زندگی مشترک نداشته باشند. این طلاق را در اصطلاح «طلاق توافقی» می نامند. همچنان که از نام این نوع طلاق بر می آید، تمام مسائل و موضوعات مشترک بین زن و شوهر با توافق هر دوی آنها حل و فصل خواهد شد و حضور هر دو در تمام مراحل طلاق الزامی است.نکته مهم در درخواست طلاق توافقی آن است که زن و مرد باید در خصوص کلیه‌ی امور مالی و غیرمالی خود باهم توافق کنند. پس از اینکه زوجین در امور مشترک به توافق رسیدند، می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند. توافقات مذکور می‌تواند در محضر و جلسه‌ی دادگاه باشد یا در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و به طریق رسمی ثبت شود و یا اگر طرفین مایل بودند از همان ابتدا به وکلای دادگستری مراجعه کنند شرح توافقات خود را به وکلای خویش خواهند داد و وکلای ایشان مراحل قانونی طلاق توافقی را انجام می دهند.

چنانچه مراحل انجام طلاق توافقی به عهده وکیل باشد در این حالت وکیل ماهر و با تجربه در طلاق توافقی قبل از طرح پرونده طلاق توافقی، توافقات زوجین را صورتجلسه می کند و متن توافق نامه را نزد خود به صورت بایگانی نگه می‌دارد و مندرجات و توافقات را در خصوص تمام مسایل اعم از مالی و غیرمالی (مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت و آنچه قرار است بین زوجین رد و بدل شود) صورتجلسه می کند. وکیل پس از دادن دادخواست طلاق توافقی به دفتر خدمات و پس از ارجاع دادخواست به شعبه، جزئیات کامل توافق های زوجین را به دادگاه اعلام می کند که در متن دادنامه و رای طلاق توافقی به آن اشاره می شود.

وکیل طلاق در مشهد وکیلی است که حمایت از حقوق موکل را سرلوحه ی اعمال خویش قرار دهد و در قوانین خانواده از تسلط بالایی برخوردار باشد...

صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق صوری منتفی است

گواهی عدم امکان سازش در طلاق صوری

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌­ای مشورتی اعلام کرد: در صورتی که زوجین برای استفاده از برخی مزایا برای همسر مطلقه، برای طلاق صوری اقدام کنند، در صورت احراز عدم اختلاف زوجین، ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده وفق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱و صدور «گواهی عدم امکان سازش» منتفی است.

وکیل خانم در مشهد به خوبی آگاه است که مسایل و دعاوی خانواده از مهمترین دعاوی به حساب آمده زیرا مسایل مربوط به کانون خانواده بوجود آورنده و شروع کننده ی مسایل و معضلات اجتماعی خواهد بود در نتیجه تخصص یک وکیل در اینگونه دعاوی از اهمیت بالایی برخوردار است.

✍ گروه وکلای متخصص و مجرب در دپارتمان حقوقی- تخصصی- ملکی مشهد وکالت با سالها تجربه و سوابقی درخشان در خصوص دعاوی خانواده و طلاق و طلاق توافقی و… در مشهد، تهران و سراسر کشور ضمن ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی ویژه، به انجام وکالت تخصصی در انواع دعاوی طلاق در مشهد مبادرت می ورزد.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در انواع دعاوی خانواده از جمله طلاق ، طلاق توافقی توسط وکلای مجرب و متخصص آقا و خانم در دپارتمان تخصصی-حقوقی مشهد وکالت

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.