وکالت تخصصی در مشهد وکالت

انواع اعسار

بررسی انواع اعسار

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد.

انواع اعسار

انواع اعسار

از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می شوند:

اعسار از هزینه دادرسی 
اعسار از پرداخت محکوم به
اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

 

اعسار در هزینه دادرسی

تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید.


طبق ماده 504 ق.آ.د.مدنی

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.


در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می ‌آید:

به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی نماید.
به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد.

 

برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود عبارتند از:

اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف کرده

اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.