1403/02/26

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

به وب سایت دپارتمان حقوقی تخصصی مشهد وکالت و صفحه مشاوره حقوقی دعاوی ملکی تخصصی خوش آمدید در کنار شما هستیم تا اطلاعات مفید و موثری در خصوص اهمیت مشاوره ...

جزئیات بیشتر

1403/02/26

مشاوره حقوقی در امور قراردادها

یکی از موضوعات و شالوده های اصلی فعالیت حقوقی در دپارتمان تخصصی مشهد وکالت، حفظ و دفاع از حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص در انواع دعاوی قراردادها از ...

جزئیات بیشتر

1403/02/26

مشاوره حقوقی دعاوی تجاری

حقوق تجارت اعم از داخلی و بین المللی یکی از مهمترین و حساس ترین موضوعات به ویژه برای تجار و بازرگانان است.

جزئیات بیشتر

1403/02/26

مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

دعاوی خانواده یکی از متداولترین دعاوی حقوقی در نظام دادگستری کشورها بوده و عمدتاً آمار کثیری از انواع دعاوی را در دادگاه های خانواده تشکیل می دهد.

جزئیات بیشتر

1403/02/26

مشاوره حقوقی دعاوی کیفری

مشاوره حقوقی دعاوی کیفری همانند سایر موارد مشاوره حقوقی، موضوعی تخصصی و حساس است. علت بارز آن نیز دخالت مفاهیمی مانند جرم، مجازات، شاکی، متهم و موارد مشابه ...

جزئیات بیشتر