وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با تامین خواسته

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2-تامین خواسته 3-پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق مبایعه نامه 2- تصویر مصدق گواهی عدم حضور شماره……………… 3_ تصویر مصدق اظهار نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ خوانده مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …………. متر مربع واقع در……………. به شماره پلاک ثبتی…………… بخش …………..است.

2_ اینجانب تمامیت شش دانگ ملک مذکور را به موجب مبایعه نامه مورخ ……………… به مبلغ …………….. با شرایط مندرج در قرارداد خریداری نمودم.

3_  مطابق با قرارداد فی مابین، خوانده متعهد شده است، بعد از گذشت…………….. روز در دفترخانه شماره…………….. حاضر شود و نسبت به تنظیم سند به نام موکل اقدام نماید.

4_ همچنین در قرارداد فی مابین، اینجانب یک بار با تمدید مدت تنظیم سند موافقت کرده ام.

5_ متاسفانه خوانده از انجام تعهدات قراردادی خود عدول کرده است و به بهانه های مختلف، از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند خودداری نموده است.

6_ ذکر این نکته لازم است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره …………… تاریخ …………….. خوانده حاضر به انجام تعهد نشده است.

 7_ به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع و تفریط خواسته و همچنین منع از نقل و انتقال و حفظ حقوق اینجانب، بدوا تقاضای صدور تامین خواسته را دارم.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و بند 3ماده 362 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

الزام به تنظیم سند رسمی

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل سفته در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل مهریه در مشهد