وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

✳️ آیا می دانید واریز وجه به حساب دیگری دلیل بربدهکاری شما به او می باشد؟

✅ چنانچه شما وجهی را از طریق عابربانک یا به هر طریق دیگر به حساب دیگری واریز می کنید دلیل بر مدیون بودن شماست و بدهی تان را پرداخت کرده آید.

بنابراین اگر قصد دارید به کسی پول قرض بدهید که بعدا از وی پس بگیرید حتما از او دست نوشته ای بگیرید که در آن نوشته باشد این وجه بابت قرض از فلانی دریافت کردم .

وکیل خوب در مشهد

✳️ آیا می دانید؟

در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح كند یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن می تواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح كند.

وکیل خوب در مشهد

✳️ آیا می دانید؟

✅ درصورتي‏كه ورثه بخواهند ملك غير منقولي كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند./ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی

وکیل خوب در مشهد

✳️ آیا می دانید ؟

✅پس از ثبت ملك در دفتر املاك اداره ثبت به نام ورثه يا موصي ‏له ادعاي وصيّت يا هر ادعاي ديگري كه مخالف با ثبت ملك باشد مسموع نخواهد بود و هيچ وصيّت‏نامه، اعمّ از رسمي و سرّي و غير اين‏ها پذيرفته نخواهد شد./ماده ۱۴ آئین نامه ماده ۲۹۹قانون امور حسبی

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مشهد وکالت