مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

🔆 آیا می دانید سند ملکی مشاع به چه معناست؟

✅ واژه‌ی مشاع در اصل به معنای شریک بودن است و برای سند در زمانی استفاده می‌شود که یک ملک چند مالک داشته باشد.

✅ سند مشاع به سند ملکی گفته می‌شود که بین چند شریک تقسیم شده است. واژه‌ی مشاع از اشاعه می‌آید که بدان معنا است که هر قسمت از آن ملک از آنِ تمام شرکاء است. در واقع ملک مشاع ملکی است که همه‌ی مالکان در تمام آن با هم شریک هستند. از این جهت مسائل حقوقی فرآیند فروش یا خرید خانه مشاع کمی پیچیده‌تر از سندهای غیرمشاع است.

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

🔆 آیا می دانید اگر شرایط زیر را داشته باشید، بیمه بیکاری به شما تعلق می‌گیرد؟

✅ مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشید
تبعه کشورهای دیگر نباشید
مستمری‌بگیر، بازنشسته یا از کارافتاده نباشید
پیش از بیکاری، حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه ، و اگر قراردادی بوده اید حداقل یک سال سابقه کار در آخرین کارگاه داشته باشید
کارفرما، دارای شغل آزاد یا بیمه‌شده اختیاری نباشد
به صورت غیر ارادی از کار اخراج شده باشید
بیکاری خود را تا ۳۰ روز پس از اخراج به اداره کار اعلام نمایید (البته در موارد خاص، بیش از ۳۰ روز نیز با تایید مراجع حل اختلاف امکان‌پذیر است).

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

نکته: افراد بیمه شده‌ای که به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، زلزله، آتش‌سوزی و سیل کار خود را از دست می‌دهند، برای دریافت بیمه بیکاری نیازی به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان مشخص را ندارند. این افراد حتی اگر در اولین روز کاری خود نیز بر اثر چنین حوادثی بیکار شوند، در صورت داشتن سایر شرایط، واجد شرایط بیمه بیکاری خواهند بود.        

منبع: کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی -وکالت تخصصی ویژه انواع قراردادها و دعاوی ملکی در دپارتمان حقوقی -تخصصی مشهد وکالت