مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

وکیل فسخ در مشهد

وکیل فسخ در مشهد وکالت رعایت حق در مورد رعایت حق فسخ در معاملات یادآوری می نماید که چنانچه یکی از طرفین معامله ملک یا آپارتمان پشیمان شده باشد، باید بداند که عقد و قرارداد تنظیمی طبق اصل لزوم قراردادها برای طرفین تعهد اور و الزام اور است و لذا بدون شرط حق فسخ قابل فسخ نیست.

وکیل فسخ در مشهد

وکیل فسخ در مشهد

همچنین طرفین معامله باید جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی و نقل وانتقال قطعی ملک یک تاریخ معلوم و مشخصی تعیین کنند. تاریخ تعیین شده ملاک بررسی تعهدات طرفین قرارداد است.
همچنین باید مشخص شود که قرارداد با چه شرایط و در چه مدتی می تواند از سوی طرفین قابل فسخ باشد.
البته طرفین معامله می‌توانند توافق کنند که هیچکدام حق فسخ معامله را نداشته باشند. بعبارتی حق فسخ را ساقط کرده باشند.
ضمنا بهتر است مبلغی مشخص برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات تعیین گردد.

وکیل فسخ در مشهد

وکیل فسخ در مشهد ادامه می دارد که: مبناي فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد. يعني اين که فسخ قرارداد مبتني بر حقي است که يا به وسيله توافق طرفين ايجاد شده است يا به وسيله حکم مستقيم قانون به وجود آمده است و اين حق براي يکي از طرفين يا هردو يا شخص ثالث مي باشد.

الف) توافق طرفين: طرفين قرارداد مي توانند ضمن عقد يا خارج از آن براي يک يا هردو طرف معامله يا شخص ثالث، حق فسخ قرارداد دهند مثل اين که شخصي ماشيني را به ديگري بفروشد ودر آن شرط شود که هر کدام از طرفين يا شخص ثالث هر وقت مايل باشند، بتوانند ظرف يک ماه آن را فسخ کنند، به اين حق اصطلاح اختيار شرط گفته مي شود
ب)حکم مستقيم قانون: قانون در مواردي براي جلوگيري از ضرري که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه يکي از دو طرف معامله است، به طور مستقيم به او حق مي دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضررمذکور جلوگيري کند مثل اين که کسي خانه اي را اجاره کند و پس ازمدتي متوجه شود که سکونت در آن ميسر نيست، که در اين جا به استناد 478 و 479 قانون مدني حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

وکیل فسخ در مشهد

آثار فسخ:

اثر فسخ نسبت به آينده است و فسخ موجب مي شود که عقد از زمان انشاي فسخ منحل گرديده و آثار آن قطع شود و اثري نسبت به گذشته ندارد. بنابراين منافعي که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، بايد مال کسي باشد که به واسطه عقد مالک شده ولي چون نمائات و منافع متصله را نمي توان از مورد معامله جدا کرد، مي گوئيم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسي است که به واسطه فسخ مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسي است که به واسطه فسخ مالک شده است.

فسخ بعنوان یک حق در نظر گرفته شده است و حکم نيست، پس طرفين مي توانند آن را اسقاط کنند.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در خصوص انواع دعاوی ملکی،املاک، دعوی خلع ید، دعوی رفع ، تصرف عدوانی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعاوی راجع به فسخ قرارداد، فسخ معاملات، الزام به انجام تعهدات قراردادی، دعاوی پیمانکاری، داوری، دعاوی تجاری، دعاوی خانواده، ارث، مطالبه سهم الارث، تنظیم قراردادهای ملکی و سایر امور حقوقی خود را به دپارتمان حقوقی-تخصصی مشهد وکالت بسپارید.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل سفته در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

وکیل جرائم رایانه ای