مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

بهترین وکیل خانم در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهدReviewed by مشهد وکالت on Jan 5Rating: 5.0بهترین وکیل خانم در مشهدبهترین وکیل خانم در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد وکالت در خصوص نحوه طرح دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانواده مثل مهریه_طلاق، طلاق توافقی در مشهد معتقد است که در تنظیم دادخواست اولیه و لوایح دفاعی می بایست نهایت توجه و دقت نظر بکار برده شود و در این خصوص کوچکترین خطا و بی مبالاتی می تواند آثار منفی مالی و بعضا حیثیتی برای موکل محترم بوجود آورد.
متن ذیل، شرح دادخواست حجر در مشهد که در قسمت خواسته آن، تقاضای صدور حکم حجر تعریف شده و توسط بهترین وکیل خانم در مشهد وکالت تهیه و تنظیم گردیده است.

وکیل خانم
وکیل خانم در مشهد

ریاست محترم مجتمع قضایي دادگاه خانواده مشهد
با سالم و تحيات؛
1 -احتراماً اینجانبه وکیل جناب اقای……..فرزند…..به استحضار مي رساند: موکل به شماره شناسنامه… شماره ملي …. به موجب گواهي پزشکي قانوني شماره…مورخ…. و استشهادیه شهادت شهود كه رونوشت مصدق آن ضميمه دادخواست تقدیمي به پيوست مي باشد مدت مدیدی است كه دچار اختلال حواس و آلزایمر شدید بوده و نزد پزشک متخصص مغز و اعصاب تحت نظر مي باشد .

2 -با توجه به حدوث جنون در ایشان و عدم اهليت و توانایي مشاراليه در اداره امور جاری بویژه امور مالي خود لذا وی مکررا و به دفعات مورد سوءاستفاده مالي قرار گرفته و كليه اموال و دارایي ایشان همواره در معرض تضييع، تفریط و تعدی قرار دارد .
3 -عليهذا با توجه به مراتب فوق الذكر و با عنایت به مواد 1207 ،1211 ،1217 و بند 3 از ماده 1218 قانون مدني و سایر
قوانين و مقررات از جمله قانون امور حسبي رسيدگي و استماع خواسته و در مانحن فيه صدور حکم حجر و متعاقبا نصب قيم مستدعي مي باشد.

« با تشکر و تجدید مراتب احترام»

مخاطب محترم طرح امور حقوقی بویژه دعاوی خانواده خود را به وکلای پایه یک و متخصص خانم در مشهد وکالت بسپارید و از مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی این وکلای اندیشمند بهره مند گردید.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3:در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

وکیل طلاق در مشهد
بهترین وکیل طلاق در مشهد
بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
وکیل خانواده در مشهد
بهترین وکیل مهریه در مشهد
بهترین وکیل خانم در مشهد
وکیل ارث در مشهد
وکیل در مشهد
بهترین وکیل در مشهد
بهترین وکیل مشهد
وکیل خوب در مشهد
مشاوره حقوقی در مشهد
وکالت تخصصی در مشهد
وکیل ملکی در مشهد
بهترین وکیل ملکی در مشهد
وکیل تجارت الکترونیک
بهترین وکیل چک در مشهد
بهترین وکیل کیفری در مشهد