وکالت تخصصی در مشهد وکالت

موارد ارجاع به شورا و داوری

موارد ارجاع به شورا و داوری:

 

موارد ارجاع به شورا و داوری

اختلاف در اصل نکاح ،اصل طلاق ،فسخ نکاح و نسب : قابل ارجاع به داوری و شورا نیست (اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست)

اختلاف در اصل تولیت و وقفیت و وصیت : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست دعاوی

حجر و ورشکستگی : قابل ارجاع به داوری و شورا نیست

دعاوی راجع بهاموال دولتی و عمومی : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست

اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.