وکالت تخصصی در مشهد وکالت

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ گروه وکلای متخصص و مجرب در دپارتمان حقوقی- تخصصی- ملکی مشهد وکالت با سالها تجربه و سوابقی درخشان در خصوص دعاوی چک و سفته در مشهد، تهران و سراسر کشور ضمن ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی ویژه، به انجام وکالت تخصصی در انواع دعاوی سفته در مشهد مبادرت می ورزد.

بهترین وکیل سفته در مشهد به خوبی واقف است که درخواست برگ واخواست سفته از دادگستری و بانک قابل تهیه است و واخواست نامه در سه نسخه تنظیم می شود و توسط دارنده سفته امضا شده و پس از الصاق تمبر، به صادر کننده سفته ابلاغ می شود. در صورت عدم پرداخت وجه سفته، پس از ابلاغ واخواست، ذینفع می تواند از طریق تقدیم دادخواست در محاکم دادگستری نسبت به مطالبه وجه سفته از صادر کننده و ظهرنویس ها اقدام نماید.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

 

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

 

✍ تعریف سفته

سفته یا فَتهٔ طَلَب ( Promissory note ) یک سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

سفته در ایران سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح می‌دهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از چک استفاده کنند و با تقلب نسبت به قانون به درج تاریخ مؤخر بر روی چک اقدام کنند. از دلایل کاربرد نداشتن سفته می‌توان به وضع ضمانت اجراهای سنگین برای چک در حالی که ضمانت اجرای سفته چندان تفاوتی با ضمانت اجرای اسناد عادی ندارد، دریافت مالیات از سفته از طریق حق تمبر به میزان نیم در هزار مبلغ سفته، تشریفات خاص برای اعتراض به پرداخت نشدن سفته و شبهه ربوی بودن تنزیل سفته اشاره کرد.

در قانون تجارت ایران سفته چنین تعریف شده‌است:

فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ شرایط سفته

قانون تجارت در ماده 308 شرایط شکلی را که باید به هنگام صدور سفته رعایت گردد، مورد اشاره قرار داده است. در صورتی که یکی از این شرایط در صدور سند رعایت نشود، سند صادر شده از مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است، برخوردار نخواهد شد. طبق این ماده، سفته باید متضمن شرایط ذیل باشد:

مُهر یا امضاءتاریخ صدورمبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروفگیرنده‌ی وجه (سفته می‌تواند در وجه حامل صادر شود)تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیل پرداخت صورت گیرد)

✍ نکات مهم در نوشتن سفته

1- در صورتی که گیرنده در تنظیم سفته مشخص نشود سفته در وجه حامل لحاظ شده و دارنده آن می تواند آن را وصول نماید.

2- در صورت درج نکردن تاریخ صدور دارنده سفته می تواند هر زمانی که بخواهد نسبت به اجرا گذاشتن سفته اقدام نماید.

3- اگر کسی پشت سفته را به عنوان ضامن امضا نماید همانند صادر کننده سفته نسبت به پرداخت مبلغ آن مسئول خواهد بود.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

✍ ظهرنویسی سفته

برای وصول وجه سفته می توان با پشت نویسی آن را در اختیار فرد دیگری قرارداد تا نسبت به وصول وجه سفته اقدام نماید و یا اینکه با ظهرنویسی، نسبت به انتقال کامل حق به شخص ثالث اقدام نمود.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

 

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

 

✍ تاریخ سفته

سفته ها دارای دو نوع تاریخ هستند: تاریخ صدور و تاریخ سر رسید. برای مطالبه وجه سفته تاریخ سر رسید آن مهم است. اهمیت تاریخ سر رسید به این دلیل است که چنانچه صادر کننده به تعهد خود عمل نکند، وقتی دارنده می‌خواهد سفته را به اجرا بگذارد، می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ سر رسید سفته آن را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. (واخواست، اعتراض رسمی نسبت به سفته ای است که در زمان سر رسید پرداخت نشده که علیه صادر کننده سفته به عمل می‌آید و باید رسماً به او ابلاغ شود).

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ واخواست سفته

واخواست اعتراض رسمی به سفته ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده آن اعمال می گردد این اعتراض باید به صورت رسمی به صادر کننده ابلاغ شود.
برگه های چاپی مخصوص واخواست توسط وزارت دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد همچنین این برگه ها در بانکها نیز موجود هستند.
موعد قانونی واخواست سفته ۱۰ روز از تاریخ سررسید یا ابلاغ اظهارنامه در سفته های عندالمطالبه است.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ مهلت واخواست سفته در موعد قانونی

اگر دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می گردد.

1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مخصوص اسناد تجاری است زائل می شود.

2- عدم امکان صدور قرار تامین خواسته مگر با تودیع خسارت احتمالی.
چنین سفته ای مثل یک سند عادی است و خاصیت سند تجاری را ندارد و تنها، مبلغ آن مطابق قانون مدنی از متعهد قابل مطالبه می باشد.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ راه‌های وصول سفته

برای وصول وجه سفته از طریق ذیل می‌توان اقدام کرد:

از طریق مراجع قضایی دادگستری:
دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ مرجع صالح رسیدگی به دعاوی سفته

1- در صورتی که صادر کننده سفته تعهد خود را انجام ندهد، چنانچه در هنگام تکمیل سفته، محل انجام تعهد ذکر شده باشد، دارنده سفته برای مطالبه سفته می‌تواند به دادگاه محل انجام تعهدی که در سفته قید شده رجوع کند.

2- در مواردی که محل انجام تعهد در سفته ذکر نشده باشد، دادگاه محل اقامت صادر کننده سفته صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

✍ نکته: دادخواست سفته حسب مورد در شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی صالح مطرح شود.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ مطالبه وجه سفته از ظهرنویس

دارنده سفته و ذینفع، میتواند در هنگام تقدیم دادخواست مطالبه وجه سفته، نام امضا کننده و پشت نویس ها را در ستون خوانده درج نماید. به عبارت دیگر، ظهرنویس ها و صادر کننده سفته، مسوولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته دارند. هر کدام از ظهر نویس ها نیز می توانند جهت وصول وجه به ید ماقبل خود رجوع نموده وجه پرداختی به طلبکار را مطالبه کنند. دادخواست مطالبه وجه سفته، ازجمله دعاوی مالی است و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی دارد. دعوای استرداد سفته از کارفرما و یا استرداد سفته ضمانت کار، نیز معادل مبلغ مندرج در سفته، به عنوان دعوای مالی محسوب شده و پرداخت هزینه دادرسی، لازمه طرح دعوا و تشکیل پرونده می باشد.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

 

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

 

✍ نحوه تنظیم سفته ضمانت

جهت جلوگیری از سو استفاده احتمالی از سفته ضمانت کار، سفته بدون تاریخ و یا سفته تضمین در معاملات، می توان صدور و تحویل سفته را در قرارداد قید نمود. در قراردادها، می توان داور مرضی الطرفین و یا داور اختصاصی، قرارداد تا در صورت بروز اختلاف و صدور رای داوری مبنی بر وقوع خسارت و ضرر و زیان، از محل سفته ضمانت کار یا سفته بدون تاریخ، خسارت وارده قابل دریافت و وصول باشد. حال اگر به هر دلیلی اختلاف بین کارگر و کارفرما پیش آید که منجر به عدم همکاری شود و کارفرما از استرداد سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ، خودداری می نماید امکان طرح دعوا وجود دارد.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

✍ نحوه پس گرفتن سفته از کارفرما

در صورتی که سفته ضمانت کار و یا سفته بدون تاریخ یا سفید امضا تحویل کارفرما شده باشد، بهتر است رسیدی و یا قراردادی که ثابت کننده این موضوع می باشد را اخذ نماییم. در صورت عدم استرداد سفته ضمانت کار، ابتدا با ارسال اظهارنامه قانونی، وی به کارفرما اعلام نمایید که نسبت به استرداد سفته ضمانت کار اقدام نماید. در صورتی که با ابلاغ اظهارنامه، نسبت به استرداد سفته اقدام ننمود. میتوانید با تقدیم دادخواست استرداد سفته، وابسته داشتن دلایل کافی ازجمله رسید سفته و یا شهادت حداقل دو شاهد، نسبت به استرداد سفته و پس گرفتن آن از کارفرما اقدام نمایید.

«حقوق و وظایف دارنده سفته»

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند: -۱ دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مسئله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد ازآن عمل واخواست انجام خواهد شد.

واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای که در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادرکننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
دعوی مطالبه سفته در مشهد از زمره دعاوی اسناد تجاری به شمار می اید که بعنوان یکی از متداول ترین دعاوی حقوقی در دادگاه ها و دوایر اجرای اسناد رسمی تخصص و پیگیری خاص خود را می طلبد بنابراین وکالت تخصصی در دعاوی تجاری و دعوی مطالبه سفته خود را به وکیل و وکلای با سابقه در مشهد وکالت بسپارید.

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری بویژه دعاوی مطالبه چک ، سفته و سایر اسناد تجاری ، از قبیل ، اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس ، اقامه دعوای کیفری و تقاضای مجازات صادره کننده چک ، اخذ حکم جلب ، ممنوع الخروج کردن ، توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن و سایر موضوعات و دعاوی حقوقی از قبیل دعاوی ملکی، قراردادها، پیمانکاری، خانواده، داوری و… در دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

مشهد وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای

با کادری مجرب از وکلای متخصص اعم از وکیل آقا و یا وکیل خانم  در هر یک از موضوعات حقوقی از جمله:  دعاوی تجاری چک، سفته، قراردادها و تعهدات تجاری. دعاوی ملکی، دعاوی خانواده، ارث- وصایت، امور کیفری.

 

بهترین وکیل مطالبه سفته در مشهد

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.