وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه شکوائیه فروش مال غیر (خودرو) شماره 2

این شکایت از جانب مالک قانونی مطرح می گردد.

شاکی : مشخصات مالک خودرو

مشتکی عنه : مشخصات ۱- فروشنده خودوری غیر و ۲- انتقای گیرنده(البته در صورت اطلاع از نداشتن مالکیت فروشنده)

عنوان مجرمانه : انتقال مال غیر ( فروش مال غیر ) فروش خودرو

دلایل شکایت : تصاویر کارت ملی فروشنده ، اسناد مالکیت خودرو و کارت ماشین

محل وقوع جرم : تهران

شرح شکایت سرپرست محترم دادسرای ناحیه تهران

با سلام و تحت احتراماً اینجانب به عنوان شاکی به عرض می رساند ، متأسفانه متشاکی محترم یعنی آقای/ خانم بدون مجوز قانونی و بدون تحصیل اذن بنده ، با معرفی خود به عنوان مالک خودروی سواری به شماره انتظامی که اسناد مالکیت آن را تقدیم می دارم خودرو بنده را به مبلغ ریال به متشاکی ردیف دوم فروخته است و با توجه به اینکه فروش مال غیر بدون رضای مالک نه تنها ممنوع بلکه به استناد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر واجد وصف مجرمانه می باشد و از طرفی خریدار نیز بدون آنکه هیچ سند یا مدرکی در مورد خودرو از ناحیه فروشنده ( متشاکی ردیف اول ) ارائه شده باشد ، مبادرت به خرید با قیمت نازل نموده است النهایه به استناد قانون مذکور اولاً به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، توقیف خودرو و سپس رسیدگی به موضوع و تعقیب و مجازات متشاکیان را استدعا دارم‌.