وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل حقوقی مشهد

مباحث حقوقی مباحث بسیار متنوع، پیچیده و به مراتب دشوار می باشد. یک وکیل حقوقی کاردان برای بازپس گیری حقوق موکل خویش همواره سعی در این دارد که ارتباط مستقیمی با قوانین مدون حقوقی و موارد ابرازی در پرونده ایجاد نماید. وکیل حقوقی که همواره تبحر خاصی در توفیق یافتن در دعاوی حقوقی دارد راه را برای اقناع سریع قاضی می گشاید.

بهترین وکیل حقوقی مشهد

 

بهترین وکیل حقوقی در مشهد

توجه داشته باشید:

طرفین معامله باید جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال قطعی ملک یک تاریخ معلوم و مشخصی تعیین کنند. تاریخ تعیین شده ملاک بررسی تعهدات طرفین قرارداد است.
همچنین باید مشخص شود که قرارداد با چه شرایط و در چه مدتی می تواند از سوی طرفین قابل فسخ باشد.
البته طرفین معامله می‌توانند توافق کنند که هیچکدام حق فسخ معامله را نداشته باشند. بعبارتی حق فسخ را ساقط کرده باشند.
همچنین بهتر است مبلغی مشخص برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات تعیین گردد.

مشاوره حقوقی اقساطی در مشهد وکالت

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

توجه:

1- مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

2- مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان فعالیت مجموعه: روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.