وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نگارش رای داور در دعاوی و معاملات ملکی

نگارش رای داور در دعاوی و معاملات ملکی (بخش نخست)

نگارش رای داور در دعاوی و معاملات ملکی

۱- اگر طرفین اختلاف، اشخاص حقیقی هستند نام و نام خانوادگی و کد ملی آنها را برابر اطلاعات مندرج در کارت ملی آنان در رای داوری ، قید کنید.

۲- در هر کجای رای که قصد داشتید نام افراد را بکار برید برای آقایان از پسوند «آقا» و برای بانوان از پسوند «خانم» استفاده کنید.

۳- اگر طرفین داوری یا یکی از آنها شخص حقوقی بودند نام و عنوان دقیق شخص حقوقی را بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی با تصریح به شماره ثبت و شناسه ملی آن بیاورید.

۴- برای هر رای داوری، یک شماره مستقل و تاریخ دقیق، اختصاص بدهید.

۵- شماره مخصوصی که به هر پرونده داوری اختصاص می دهید را در بالای شماره رای داوری، قید کنید.

داور خوب در مشهد کسی است که برقوانین داوری مسلط بوده و حقوق مراجعین خویش را در اولویت کارها قرار می دهد…

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.