وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ممنوعیت داوران از رسیدگی به اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک

ممنوعیت داوران از رسیدگی به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک

برابر ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ، رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت می باشد.

ممنوعیت داوران از رسیدگی به اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک

ممنوعیت داوران از رسیدگی به اختلافات ثبت اسناد و املاک

 اگر موسسات داوری یا داوران، با معامله ای مواجه شدند که بر اثر اشتباه اداره ثبت اسناد و املاک یا اشتباه دفاتر اسناد رسمی، سندی به نادرستی، تنظیم و صادر شده و باعث بروز اختلاف بین طرفین معامله گردیده است بایستی از قبول داوری و صدور رای داوری در این موارد خودداری نمایند.

زیرا داوری در این موارد از صلاحیت داوران خارج است و صرفا در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت می باشد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت و داور در مشهد می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.