وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 3 آیین نامه ی قانون افراز و فروش مال مشاع

ماده ۳ –

هزينه ی تفكيک تعیین شده در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاك به هنگام اجرای تصميم قطعی بر افراز به وسيله واحد ثبتی دريافت ‌خواهد شد.‏