وکالت تخصصی در مشهد وکالت

سند منگوله دار و بنچاق چيست

در توصيفي ساده ،  سند منگوله دار سند دفتر چه اي كه توسط اداره ثبت اسناد  با نخ وسرب پلمپ شده است ( ودر حال حاضر سند تك برگي جايگزين آن شده است ) و بنچاق سندي است كه توسط دفاتر اسناد رسمي بروي برگه هاي ( كه  دارای شناسه سند ورمز تصدیق است)  تنظيم ميشود .

نمونه از يك بنچاق نيم برگي مصرفي در دفاتر اسناد رسمي 

1-  نوع سند : يعني نوع سندي كه از انواع اسناد نگارش ميشود مانند صاحنامه – قطعي غير منقول (بيع نامه) – قطعي منقول ( بيع خودرو ) – تعهدنامه – اقرار نامه و … 

2-  مشخصات سندي در دفتر جاري دفترخانه كه شامل شماره جلد دفتر ، صفحه سند نگارش شده ، شماره مسلسل سند در دفتر جاري همراه با تاريخ امضاء سند ، شماره دفترخانه و حوزه ثبتي .

3-  وجوهي كه طبق مقررات براي تنظيم سند دريافت ميگردد.

شامل : حق الثبت ( واريزي از طريق دستگاه پوز دفاتر به حسابهاي سازمان ثبت كشور )

حق التحرير و بهاي اوراق مصرفي ( واريزي از طريق دستگاه پوز و يا دريافت نقدي  بابت اجرت تحرير سند براي سردفتر و كاركنان )

در اسناد منقول خودرو ماليات نقل و انتقال ( واريزي به حسابهاي دولتي از طريق دستگاه پوز دفاتر )  نيز دريافت ميشود كه در متن سند مبلغ دريافتي مندرج ميگردد.

4- شماره مسلسل و شماره چاپي سند كه تكرار نيشود براي بالابردن ضريب امنيتي و در پايين كد امنيتي

5- محل امضاي دفتر يار اول دفتر خانه ( نماينده ثبت و معاون سردفتر ) و نيز در اوراق نيم برگي محل ممهور شدن به مهر برجسته دفترخانه .

6 – محل درج نام و نام خانوادگي سردفتر و قيد امضاء سردفتر در برگه بنچاق

 

مشهد وکالت

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.