وکالت تخصصی در مشهد وکالت

در برخورد با پرونده‌های ماه رمضان مسامحه نمی‌کنیم..

پرهیزگار، معاون اجرایی امور شعب تعزیرات حکومتی خراسان رضوی:
نظارت و بازرسی در طول سال بسیار مهم بوده، اما در ماه رمضان مهم‌تر است.
در حال حاضر ما به شدت مورد گله‌مندی قرار گرفتیم که به ما می‌گویند مجازات‌ها را سخت نمی‌گیرید، در حالی که ما در بحث رسیدگی حداکثر مجازات‌ها را لحاظ می‌کنیم.
ما با پرونده‌هایی که در ماه رمضان تشکیل می‌شود، مسامحه نخواهیم کرد، در بحث کیفر و مجازات سخت‌گیری می‌کنیم، اگر کسی در ماه رمضان مقررات صنفی خود را رعایت نکند و در تهیه و عرضه کالا تخلفی انجام دهد، به شدت برخورد می‌کنیم و از ظرفیت دادستانی نیز استفاده خواهیم کرد./ ایسنا