وکالت تخصصی در مشهد وکالت

تخلفات صنفی را نمی توان از طریق داوری، مورد رسیدگی قرار داد

داوری در تخلفات صنفی

برابر ماده ۹۵ مکرر قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی افراد صنفی باید بر اساس قانون نظام صنفی انجام شود.

تخلفات صنفی را نمی توان از طریق داوری، مورد رسیدگی قرار داد

بنابراین، اگر مشاوران املاک در قبال طرفین قرارداد، مرتکب تخلفات صنفی شده باشند و از طرف معامله گران و مصرف کنندگان، شکایت و ادعایی علیه آنها مطرح شده باشد داوران و موسسات داوری نمی توانند به آن قسمت از شکایت و ادعاهایی که تخلف صنفی شناخته می شود رسیدگی کنند.

اتحادیه های صنفی ، اتاق های اصناف شهرستان ، اتاق اصناف ایران، اعضای کمیسیون های رسیدگی به شکایات و کمیسیون های حل اختلاف، داوران و موسسات داوری، توجه ویژه داشته باشند که تخلفات صنفی، داوری پذیر نیستند و در نتیجه صرفا باید برابر قانون نظام صنفی و بوسیله مراجع و مقامات مندرج در قانون نظام صنفی، مورد رسیدگی قرار گیرند.

جهت ارتباط با مشهد وکالت و  داور دعاوی در مشهد می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.