وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل

خلع ید 2_قلع و قمع مستحدثات 3_ مطالبه اجرت‌المثل اموال 4- پرداخت کلیه خسارات قانونی

1- تصویر مصدق قرارداد به تاریخ …………….

 2- معاینه و تحقیق با جلب نظر کارشناس رسمی

 3_ شهادت شهود

 4_تصویر مصدق اظهارنامه

متن دادخواست:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

1_ اینجانب مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ……….. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می‌باشم.

2_ خوانده محترم بدون اذن و رضایت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه پلاک ثبتی مذکور کرده است و از تحویل آن به بنده امتناع می‌کند.

3_ همچنین خوانده اقدام به احداث بنا بدون مجوز قانونی کرده است.

4_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده به ادامه تصرف غاصبانه خود اصرار دارد.

5_ همچنین برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل زمان تصرف به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید. فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 30، 31، 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

دادخواست خلع ید

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.