وکالت تخصصی در مشهد وکالت

جرایمی مشمول عفو نمی شوند

جرایمی مشمول عفو نمی شوند

 

جرایمی مشمول عفو نمی شوند

جرایمی مشمول عفو نمی شوند

 

به موجب ماده ۲۵ آیین نامه کمیسیون عفو مجازات برخی جرایم مشمول عفو قرار نمی گیرند:
۱) قاچاق حرفه ای مواد مخدر
۲) مواردی که مجازات آن حق الناس است مثل قصاص
۳) سرقت مسلحانه
۴) تجاوز و زنای به عنف
۵) جاسوسی
۶) محاربه
۷) قاچاق سلاح و مهمات
۸) اختلاس
۹) ارتشاء
۱۰) ادم ربایی
۱۱) محکومان به جرایم موجب حد شرعی اعدام و رجم که جرمشان با شهادت شهود اثبات شده است.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.