وکالت تخصصی در مشهد وکالت

تغییر سن

پرسش: گاهی فردی مدعی می‌شود شناسنامه‌ای که دارد برای خواهر یا برادر متوفی‌اش است چه اقداماتی باید انجام دهد؟

پاسخ: گاهی پیش می اید که درگذشته سن افراد در شناسنامه خود درست درج نشده باشد و حالا خواهان تصحیح این مورد باشند. درج سن اشتباه به دلایل مختلفی امکان پذیر است مثل: مامور ثبت احوال به اشتباه عددی را ثبت کرده باشد یا استفاده از شناسنامه دیگران برای افراد تازه متولد شده که تقریبا سن مشابهی داشته اند و موضوع سن در کشور ما دارای قوانین و مقررات نسبت سخت گیرانه ای است.
شخص می‌تواند با اتکا به دلایل قانع کننده، برای ابطال شناسنامه فعلی و تقاضای صدور شناسنامه جدید، دعوی حقوقی ابطال شناسنامه و تغییر سن را طرح کند. در این دعوی خواهان باید شهودی معرفی کند و از طرف دادگاه مسئله به پزشکی قانونی برای تشخیص صحت ادعا ارجاع شود. در صورت اثبات دعوی و تغییر سن، سایر مدارک مانند گذرنامه و مدرک تحصیلی نیز بر اساس رای دادگاه تصحیح می‌شود.

شماره تماس مشاوران حقوقی مشهد وکالت:

051-37-63-55-59

0915-80-70-164

0912-43-69-569