وکالت تخصصی در مشهد وکالت

تحريك و ترغيب ديگران به جرايم منافي عفت و استعمال مواد مخدر از طريق فضای مجازی

تحريك و ترغيب ديگران به جرايم منافي عفت و استعمال مواد مخدر ازطريق فضای مجازی و سامانه هاي رايانه اي و تلگرام جرم است.

تحريك ديگران به استعمال مواد مخدر

تحريك و ترغيب ديگران به جرايم منافي عفت و استعمال مواد مخدر از طريق فضای مجازی

چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.

وکیل کیفری در مشهد به خوبی میداند که جرایم وپرونده های کفری مسای بسیار تخصصی ای بوده و نیازمند مهارت علم و تعهد لازم می باشد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.