وکالت تخصصی در مشهد وکالت

انتقال حقوق بازنشستگی به زوجه در زمان در حیات بودن زوج

انتقال حقوق بازنشستگی به زوجه در زمان در حیات بودن زوج امکان پذیر است؟

 شخص باز نشسته آیا میتواند نصف حقوق خود را در زمان حیات به نام همسر بزند و آن حقوق به حساب همسر واریز شود؟؟؟

خیر نمیتوان نصف حقوق بازنشسته را به زوجه منتقل نمود ( در صورت در قید حیات بودن زوج ) لذا زوجه میتواند به دادگاه مراجعه کرده و بابت مطالبه ی مهریه و نفقه ماهیانه یک چهارم حقوق زوجه را توقیف نماید.

جهت ارتباط با مشهد وکالت و بهره مندی از مشاوره حقوقی چه به صورت تلفنی و چه حضوری با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:

051-37-67-80-90

0915-80-70-164