وکالت تخصصی در مشهد وکالت

اسقاط خیارات

پرسش: اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

پاسخ: این عبارت، معمولا، در قراردادها زیاد دیده می شود. به زبان ساده، اسقاط کافه خیارات، یعنی اینکه طرفین قرارداد، حق فسخ آن قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند.

یعنی حق فسخ ندارند حتی اگرمعامله را گران تر یا ارزان تر از مبلغ عرفی (بازار) منعقد کرده باشند یا به هر دلیلی، یکی از طرفین، احیاناً، متضرر شده باشد.

 البته تدلیس قابل اسقاط نیست؛ به عبارت دیگر،مثلاً اگر فروشنده، خودروی مورد معامله را به صورت زیرکانه ای با عنوان خودروی صحیح و سالم و بدون عیب فنی و ظاهری تحویل داده باشد اما بعداً مشخص شود که آن خودرو، تصادفی بوده ودارای عیوب ظاهری و فنی است، خریدار می‌تواند به جهت تدلیس فروشنده، معامله را فسخ کند و یا حتی اقدام به  طرح شکایت کیفری کند.

فسخ معامله، ابتدائا، می‌بایست از طریق ارسال اظهارنامه رسمی صورت گیرد و متعاقباً دادخواست تایید فسخ و استرداد ثمن معامله از طریق مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) مطرح شود.

تاخیر در اعلام فسخ، ممکن است باعث از بین رفتن حق فسخ شود.

مشهد وکالت همواره حقوق موکلین را سرلوحه کار خویش  قرارمیدهد…

تماس با مشهد وکالت:

051-37-63-55-59

0915-80-70-164

0912-43-69-569