وکالت تخصصی در مشهد وکالت

۴.نمونه شکوائیه انتقال مال غیر

شاکی:

مشتکی عنه:

موضوع شکایت: انتقال مال غیر و معاونت در انتقال مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی تهران

با سلام احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنهما که پدر و فرزند می باشند به صورت دو دانگ فرزند چهار دانگ در پلاکهای ثبتی … و … فرعی از … اصلی واقع در بخش تهران مالک می باشند.

نامبردگان در سال 1373 شروع به احداث ساختمان در پلاک فوق الذکر نموده و متعاقباً مبادرت به پیش فروش واحدها می نمایند. از جمله موکل آقای … به موجب قرارداد پیوست یک واحد از آپارتمانها را خریداری نموده که متعاقباً آنرا به آقای … واگذار نموده است. آقای … در هنگام تنظیم قرارداد با ارائه وکالتنامه رسمی خود را وکیل پدرش نیز عنوان نموده و از طرف ایشان نیز قرارداد را امضاء نمود اما از آنجا که فرم قرارداد از قبل توسط خود ایشان تنظیم شده بود مشخصات وکالتنامه را در قرارداد ذکر ننمود.

ملک تا سال 76 ساخته و تحویل موکل گردید و از آن سال موکل در محل ساکن می باشد و از آنجا که نامبردگان از تنظیم سند رسمی به نام موکل امتناع می نمایند موکل اظهارنامه شماره … مورخ … که در تاریخ …. ابلاغ شده است را برای … ارسال می نماید.

موکل نهایتاً پس از امتناع نامبرده ناچار از طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می شود که منجر به تشکیل پرونده کلاسه …. می شود. در این مرحله آقای … طراحتاً در دادگاه اعلام می نماید که از طرف پدرش وکالت نداشته است این در حالی است که پدرش از همان ابتدای راه اندازی ساختمان در سال 76 مدیریت ساختمان را به عهده داشته است و از فروش آپارتمان به موکل مطلع و حتی شارژ کامل آپارتمان را از موکل دریافت می نموده است.

بر همین مبنا دادگاه حقوقی انجام معامله نسبت به سهم آقای ….. را منتفی اعلام نموده است. در حالیکه شش دانگ آپارتمان به موکل فروخته شده و آقای …. کل ثمن معامله را نیز دریافت نموده است.

علیهذا مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تقاضای تعقیب آقای … به اتهام انتقال مال غیر را دارد از آنجا مالک پس از وقوع معامله مطلع بوده و با گذشت سالها اظهارنامه ای برای موکل (انتقال گیرنده) ارسال ننموده. به استناد ذیل ماده تقاضای تعقیب نامبرده را به اتهام معاونت در جرم دارد.

با تقدیم احترام

 

منبع پرشین بلاگ