وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه شکوائیه فروش مال غیر شماره 3

شاکی : مشخصات مالک قانونی ملک

مشتکی عنه : مشخصات اجاره دهنده مال غیر

عنوان شکایت : انتقال مال غیر از طریق اجاره منافع بدون رضای مالک
محل وقوع جرم : تهران

دلایل شکایت : تصاویر کارت ملی شاکی ، سند مالکیت ملک و شهادت شهود و گزارش تأمین دلیل

شرح شکایت سرپرست محترم دادسرای ناحیه تهران

با سلام احتراماً استحضار می رساند بنده به موجب سند مالکیت تقدیمی ، مالک رسمی و قانونی شش دانگ یکواحد آپارتمان واقع در تهران خیابان کوچه پلاک واحد می باشم .و ملک مورد دعوی دارای پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش ثبتی تهران است.
توضیح اینکه ملک مزبور مدت نسبتاً طولانی است که تخلیه و خالی از سکنه می باشد.

متأسفانه یکی از اهالی محل به گمان اینکه بنده به خارج از کشور رفته ام ، ضمن معرفی خود به عنوان مالک ملک ، به صورت دست نوشته و بدون مراجعه به بنگاه معاملات ملکی ، ملک بنده را به فردی به نام آقای که متأسفانه شخصی ساده لوح می باشد اجاره داده است.

و بر اساس تأمین دلیل انجام شده و به گفته مستأجر ، مبلغ ریال به عنوان ودیعه دریافت نموده است.
با عنایت به این مراتب و نظر به اینکه متشاکی بدون اجازه بنده و با معرفی خود به عنوان مالک ، منافع آپارتمان مورد دعوی را به غیر انتقال داده است و از طرفی مستأجر نیز اطلاعی از عدم مالکیت او نداشته است ، النهایه رسیدگی به شکایت و محکومیت مشارالیه را به جرم انتقال مال ( اجاره مال غیر ) و رد مال درخواست دارم.

فروش مال غیر

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.