وکالت تخصصی در مشهد وکالت

کمک ۸۰۰ میلیون ریالی شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

محمدرضا کلائی شهردار مشهد با حضور در هجدهمین جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از سوی شهرداری مشهد به این جشن اهدا کرد.
همچنین مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال نیز از سوی شورای اسلامی شهر مشهد جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به این جشن کمک شد.