وکالت تخصصی در مشهد وکالت

کارمزد معاملات املاک در مشهد افزایش نیافته است

مشهد- ایرنا- رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفت: کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی با افزایش کارمزد معاملات املاک در این شهر موافقت نکرد لذا مبلغ این کارمزد افزایش نیافته است.

علی مرادزاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نرخ کارمزد معاملات خرید و فروش املاک در مشهد همان سه دهم درصد از طرفین معامله است که از سال 1395 تاکنون اعمال می شود. 
وی ادامه داد: علت عدم موافقت با افزایش کارمزد معاملات املاک در مشهد تنشهای بازار اعلام و به اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفته شد که جامعه از نظر ذهنی آمادگی پذیرش این افزایش قیمت را ندارد و اتحادیه هم بخاطر رعایت مصالح عمومی آن را پذیرفت. 
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفت: نرخ کارمزد معاملات خرید و فروش املاک در مشهد از سال 1381 تا سال 1395 به مدت 14 سال، نیم درصد کل مبلغ معامله از هر طرف عقد بیع بوده است. 
وی افزود: سال 1395 هیات رئیسه موقت اداره اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد را به دست گرفت که نرخنامه را تغییر داد اما نه در جهت افزایش بلکه در جهت کاهش و بدین ترتیب نرخ کارمزد معاملات خرید و فروش املاک در مشهد سال 1395 به سه دهم درصد از طرفین معامله کاهش یافت. 
او ادامه داد: وقتی هیات رئیسه جدید اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد از ابتدای بهمن 1396 آغاز بکار کرد تقاضایی برای اصلاح نرخنامه به کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی ارسال شد و افزایش کارمزد معاملات خرید و فروش املاک مشهد را به یک درصد مبلغ معامله از طرفین خریدار و فروشنده تقاضا کرد. 
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفت: اما در اسفند 1396 ریاست جمهوری با انتشار نامه ای اعلام کرد که هیچ واحد صنفی نباید تقاضای افزایش نرخ داشته باشد. 
وی افزود: به همین سبب این اتحادیه تا پایان فروردین ماه 1397 پیگیری تقاضای خود را به تعویق انداخت و از ابتدای اردیبهشت 1397 کمیسیون فنی اتحادیه، مجدد تقاضای خود را مبنی بر افزایش نرخ کارمزد معاملات خرید و فروش املاک در مشهد از سه دهم درصد به یک درصد به کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی ارائه کرد. 
او ادامه داد: در تمامی ایران فقط در شهر مشهد است که نرخ کارمزد معاملات املاک سه دهم درصد از طرفین معامله می باشد و حتی برای همین نرخنامه هم سقف تعیین کرده اند اما رقم پیشنهادی اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد میانگینی از نیم تا سه درصد می باشد که در کل کشور مرسوم است. 
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفت: پایین بودن نرخ کارمزد که در اصطلاح عامیانه به آن ‘کمیسیون’ گفته می شود باعث شده برخی از مشاوران معاملات املاک در مشهد وارد توافقات خارج از عرف و قانون با خریدار یا فروشنده شوند. 
وی افزود: گاه در این توافقها طرف خریدار یا فروشنده به توافق انجام شده با واحد صنفی معاملات املاک پایبند نمی ماند و خواهان پرداخت مبلغ کارمزد به میزان قانونی می شود که همین امر موجب شکایت و اختلاف می گردد. 
او گفت: این وضعیت موجب شده روزانه حدود 60 مورد شکایت واصله در خصوص نرخنامه کارمزد واحدهای صنفی معاملات املاک به اتحادیه در مشهد واصل شود لذا اصلاح این وضعیت ضروری است. 
اتحادیه صنف مشاوران املاک کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد شش هزار و 500 عضو دارد.