وکالت تخصصی در مشهد وکالت

چگونگی تعیین داور از طریق دادگاه

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان می دارد که:

اگر طرفین برای تعیین داور مرضی الطرفین، به توافق نرسیدند باید پس از رعایت ماده ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی، مبنی بر پیشنهاد داور مرضی الطرفین به طرف مقابل با تصریح به نام وی از طریق اظهارنامه رسمی و پس از آنکه طرف مقابل، پاسخی مبنی بر رد یا قبول داور پیشنهاد شده نداد در نهایت از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه به خواسته تعیین داور به طرفیت شخصی که از توافق برای تعیین داور، خودداری می کند برای تعیین داور اقدام نمایند.

چگونگی تعیین داور از طریق دادگاه

رعایت نکات زیر درباره تعیین داور مرضی الطرفین بوسیله دادگاه، الزامی می باشد:

1- انجام تشریفات پیشنهاد داور مرضی الطرفین از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی به طرف مقابل و سپری شدن ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه.

2- تسلیم دادخواست تعیین داور به دادگاه ذیصلاح جهت طی فرایند قانونی انتخاب داور مرضی الطرفین بوسیله دادگاه.

3- تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه و تعیین داور و یا ابلاغ تعیین داور برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی (در راستای حفظ حقوق طرفین به ویژه در جهت ایراد رد داور)

داور حقوقی خوب در مشهد فردی می باشد که آموزش هاو مدارک لازم در جهت داوری دعاوی را دارا بوده و تجربه ی کافی در این زمینه را دارا باشد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.