وکالت تخصصی در مشهد وکالت

پارکینگ مزاحم چیست؟

دوستان دقت کنند برخی مواقع طبق مقررات شهرداری گاهی اوقات اگر استاندارد مساحت در مورد پارکینگی قابل اجرا نباشد و راه عبور سایر پارکینگ ها باز باشد شهرداری بنا به استناد قانون مدنی و با توافق مالک ، سازنده و با توجه به دستورالعملی که در این مورد وجود دارد پارکینگ مزاحم در آن فضا پیش بینی میکند.

در ضمن پارکینگ مزاحمی در سند واحد آپارتمان نیز ذکر میشود ، و قیمت آن کمتر از پارکینگ های اختصاصی است .

دردسرهای پارکینگ مزاحم :

در حقیقت در پارکینگ مزاحم دو خودرو پشت سر هم به گونه‌ای پارک میشوند که برای خروج یکی از آنها نیاز به جابه‌جا کردن خودرو دیگر می باشد و علت مزاحم گفتن این نوع پارکینگ ها این است که با این که شخص صاحب پارکینگ است اما مزاحمت هم ایجاد میکند ، و مشکل اساسی این نوع پارکینگ ها این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد خودرو خود را جابجا کند مالک خودرو مزاحم هم باید خودرو خودش را حرکت دهد.

علاوه بر دردسر هماهنگی چندباره در طول روز، ممکن است با مالکی روبه‌رو شوید که غیرمنطقی باشد و حاضر نباشد به هر بار خودرو خود را حرکت دهد.

🔴 توصیه های مهم :

 حتما هنگام خرید آپارتمان به مزاحم بودن یا غیر مزاحم بودن پارکینگ توجه کنید .

 توجه به این نکته که ماشین شما بتواند بدون مزاحمت و به آسانی از پارک خارج شود و در محل تعیین شده پارک گردد بسیار مهم است.

 

وکیل خوب املاک در مشهد با مشهد وکالت

051-37-67-80-90

0915-80-70-164