وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل چک در مشهد

وکیل چک در مشهد

✳️ آیا می دانید نحوه وصول چک برگشتی از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

✅ برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت باید درخواست اجرای خود را به اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه داد و دفاتر اسناد رسمی اجراییه در این مورد صادر نمی کنند و تنها ادره ثبت صلاحیت صدور اجراییه و اجرای مفاد آن اسناد را دارد.

وکیل چک در مشهد

برای مثال: دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک برعهده حساب جاری آن بانک صادر شده)در آن محل واقع است مراجعه و از اداره آن محل درخواست اجرا مفاد چک و وصول وجه چک از صادرکننده و دادن آن به دارنده را بنماید.(ماده 245 آیین نامه اجراء مفاد اسناد لازم الاجرا)

وکیل چک در مشهد

✳️ آیا می دانید؟

✅ چنانچه صادر کننده چکی فوت کند ، و چک وعده دار نزد مردم داشته باشد ، دارنده چک میتواند زودتر از موعد چک به بانک مراجعه کند و وجه آن راوصول کند.

وکیل چک در مشهد

✳️ آیا می دانید؟

✅ چنانچه صادر کننده چک روی عبارت (حواله کرد) را خط بکشد ، معنی آن این است که نمیخواهد کسی که چک در وجه او صادر شده ، چک را به دیگری منتقل کند ، لذا در چنین صورتی اگر دارنده چک پشت آن را ظهر نویسی یا امضا کند و به دیگری انتقال دهد ، بانک میتواند از پرداخت وجه چک به آورنده امتناع کند.

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعوی چک و دعاوی و مطالبات تجاری توسط وکلای مجرب و متخصص دپارتمان حقوقی -تخصصی مشهد وکالت