وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل خوب چک در مشهد

وکیل خوب چک در مشهد

آیا می دانید؟

بدهی و معوقات و چک برگشتی آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه ، مانع دریافت تسهیلات از بانکها نمی باشد.

آیا می دانید پس ازمفقودی ویاسرقت چک و یا دسته چک، باید چه اقدامی انجام دهیم؟

 

وکیل خوب چک در مشهد

 

وکیل چک خوب در مشهد

چنانچه دسته چک یا یک برگ از اوراق چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسرع وقت به بانک خود اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضائی را به بانک تحویل دهید.
چنانچه دستورقضائی انجام نشود بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت نموده و یا در صورت کافی نبودن موجودی،چک را برگشت بزند.

وکیل خوب چک در مشهد

✳️ آیا می دانید درصورتی که موجودی حساب صادر کننده چک کم باشد ، می توانید همان موجودی را دریافت کنید؟

چنانچه در هنگام برگشت زدن چک، متوجه شدید که بخشی از وجه چک در حساب موجود است، ممکن است بانک صرفا اقدام به برگشت زدن چک نماید.

وکیل خوب چک در مشهد

درچنین شرایطی به خاطر داشته باشید که طبق قانون صدور چک، حق دارید از بانک بخواهید، موجودی حساب را به شما پرداخت و برای مابقی مبلغ که پرداخت نشده، گواهی عدم پرداخت صادر نماید. در این حالت بانک، چک را از شما گرفته و گواهی عدم پرداخت بخشی از وجه چک، جانشین اصل چک خواهد بود.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مشهد وکالت

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳: در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.