وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل تنظیم قرارداد در مشهد

وکیل تنظیم قرارداد در مشهد

⁉️ آیا می دانید چنانچه شما فروشنده خودرو ویا ملکی هستید، چه مواردمهمی راباید رعایت کنید؟

✅ اگر شما فروشنده هستید، قبل از اینکه به دردسر بیفتید از توان مالی خریدار برای پرداخت مبلغ معامله اطمینان حاصل کنید.
✅ هم چنین در صورتی که قرار است مبلغ معامله از طریق چک پرداخت شود، اگر چک خریدار برگشت بخورد، شما فقط می‌توانید تقاضای قیمت چک را بکنید و اختیاری درباره برهم زدن معامله ندارید. فقط یک راه وجود دارد و آن این است که شرط برهم زدن معامله را در صورت برگشت خوردن چک، در قولنامه بگنجانید.

وکیل تنظیم قرارداد در مشهد

علاوه بر این می‌توانید در قولنامه تصریح کنید که اگر در روزی که برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند مشخص شده، خریدار حضور پیدا نکرد یا پول مورد نیاز را به همراه نداشت، معامله «منفسخ» شود. یعنی به خودی خود معامله منتفی شود و یا اینکه در این صورت حق فسخ و برهم زدن معامله را داشته باشید.

وکیل تنظیم قرارداد در مشهد

حتی می‌توانید پا را از این هم فراتر بگذارید و قید کنید که اگر این اتفاق افتاد این مال را بدون نیاز به مراجعه به دادگاه به هر کس دیگری که بخواهید بفروشید.

⁉️ آیا می دانید؟

درصورتیکه در قردادهای فی مابین خود ، شخص حقیقی و یا حقوقی را مرجع داوری و حل اختلافات خود قرارداده باشید ، قبل از مراجعه به داور و یا داوران نمی توانید جهت حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنید .
درصورت مراجعه به دادگاه ، قرارعدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

وکیل تنظیم قرارداد در مشهد

آیا می دانید کارفرما نمیتواند طلبی را که از کارگر دارد ، ازحقوق او کسر کند؟

با توجه به ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی