وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل ارث در مشهد

یک وکیل ارث در مشهد وکالت اشعار می دارد که موضوع حقوقی ارث دارای مباحث حقوقی مختلفی از جمله تقسیم ترکه، مهر و موم ترکه، اخذ گواهی انحصار وراث، مطالبه سهم الارث در مشهد و…می باشد که طرح دادخواست برای هر کدام می تواند مستقلا دارای شرایط و مشخصات خاصی باشد. وکیل ارث در مشهد وکالت در خصوص نحوه محاسبه ارث چنین توصیف می نماید که:

وکیل ارث در مشهد

سهم ارث زوجه: 1/8 اگر متوفی فرزند داشته باشد_ 1/4 اگر متوفی فرزند نداشته باشد.
سهم ارث زوج: 1/4 اگر متوفی فرزند داشته باشد1/2 اگر متوفی فرزند نداشته باشد. سهم ارث مادر: 1/6 اگر متوفی فرزند یا خواهر و برادر داشته باشد 1/3 اگر متوفی فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد.
سهم ارث پدر: 1/6 اگر متوفی فرزند داشته باشد. 
سهم ارث دختر (درصورتیکه متوفی پسر نداشته باشد): 1/2 (نصف) واحد (یک دختر) _ 2/3 متعدد
سهم ارث خواهر (مشترک از پدر و مادر یا مشترک از پدر، درصورتیکه برادر یا اجداد پدری نباشد): 1/2 واحد (یک خواهر) 2/3 متعدد سهم ارث برادر و خواهر (مشترک از مادر درصورتیکه متوفی اجداد مادری نداشته باشد): 1/6 واحد 1/3 متعدد

زن از همه اموال شوهر ارث می‌برد
پیش از پیروزی انقلاب، زن به استناد ماده ۹۴۶ قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید؛ اما پس از ۷۰ سال از تصویب این قانون، مجلس شورای اسلامی بر مبنای استفتاء از رهبر انقلاب، آن ماده قانونی را اصلاح کرد که براساس آن زن از قیمت اموال غیرمنقول شوهر از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث می‌برد.
ماده 907 قانون مدنی: اگر متوفی ابوین (پدر و مادر) نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه ‌به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه (مساوی) تقسیم می‌شود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

با توجه به توضیحات فوق و ارائه مشاوره و وکالت به صورت تخصصی در مقوله ارث در مشهد وکالت لذا می توانید با آرامش خاطر موضوع و دعاوی حقوقی ارث از جمله دعاوی مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه خود را به وکلای مجرب و متخصص دعاوی ارث در مشهد وکالت بسپارید.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.