وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل ابطال مبایعه نامه در مشهد

یک وکیل ابطال مبایعه نامه در مشهد به خوبی واقف و آگاه است که دعوی ابطال مبایعه نامه یکی از دعاوی معتنابه دادگاه ها می باشد و بدلیل رعایت اصل صحت و سلامت در انعقاد عقد، لذا طرح این نوع از دعاوی که اساس صحت یک عقد و مبایعه نامه ای را زیر سوال برده بسیار مهم و دارای اثار حقوقی بسزایی خواهد بود.
یک وکیل ابطال مبایعه نامه در مشهد مستحضر است که
مبایعه نامه وعده بیع است نه خود بیع به عبارت دیگر در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند
ولی هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، یک قراردادی بین خود تنظیم میکنند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاصی انجام دهند ، سند و نوشته ای که در این مورد تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف «مبایعه نامه » گویند.

وکیل ابطال مبایعه نامه در مشهد

«ماهیت مبایعه نامه»
مبایعه نامه وعده بیع است نه خود بیع.
به عبارت دیگر در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند ولی هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند ، سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف «مبایعه نامه » نامیده می شود.
بنابراین هدف از تنظیم مبایعه نامه این است که برای طرفین دینی به وجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است و به همین دلیل است که اگر یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرباز زند دیگری میتواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد .
در صورتیکه هر یک از موارد ذیل ثابت گردد می تواند بعنوان دلایل ابطال یک مبایعه نامه یا قرارداد به شمار اید.

1-فقدان و عدم رضایت
2-عدم اهلیت یکی از طرفین یعنی یکی از طرفین قرارداد یا مبایعه نامه محجور باشد.
3- عدم رعایت قواعد تشریفاتی در مواردیکه قواعد تشریفاتی میبایست رعایت گردد.
4- عدم موجودیت و غیرممکن بودن موضوع مورد معامله

5- عدم مشروعیت و غیراخلاقی بودن موضوع معامله

6- عدم مشروعیت و غیراخلاقی بودن جهت معامله


دعوی ابطال مبایعه نامه یکی از دعاوی صعب و نسبتا دشوار در مراجع قضایی می باشد و نیازمند داشتن مدارک اثباتی قانونی و ابراز صحیح حقوقی آن به دادگاه رسیدگی کننده است. بنابراین مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در موضوع دعوی ابطال مبایعه نامه خود را به وکیل متخصص و با سابقه در دعوی ابطال مبایعه نامه و قرارداد در مشهد وکالت بسپارید.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.