وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکلای خانم در مشهد

وکلای خانم در مشهد

اخراج یک قاضی در ترکیه به خاطر انتقاد از پوشش یک وکیل زن در دادگاه

🔹بنا به گزارش روزنامه «حریّت» ترکیه، قاضی «محمد یویلو» می خواست به انجمن وکلای شهر اخطار بدهد که خانم «توجی جیتین» یک دامن نامناسب پوشیده است. او در اعتراض به دامن او گفته بود: خانم وکیل دامنی کوتاه و ۱۵ سانتیمتر بالای زانو پوشیده است.

به گزارش رکنا ، انجمن قضات و مدعی العموم ترکیه یک قاضی در شهر استانبول را موقّت از کار برکنار کردند. این قاضی در یک جلسه قضایی از کوتاه بودن دامن خانم وکیل انتقاد کرده بود.

وکلای خانم در مشهد

بنا به گزارش روزنامه «حریّت» ترکیه، قاضی «محمد یویلو» می خواست به انجمن وکلای شهر اخطار بدهد که خانم «توجی جیتین» یک دامن نامناسب پوشیده است. او در اعتراض به دامن او گفته بود: خانم وکیل دامنی کوتاه و ۱۵ سانتیمتر بالای زانو پوشیده است.
این در حالی است که سخنان قاضی محمد یویلو باعث عصبانیت همکاران وکیل شد.

وکلای خانم در مشهد

پس از انتشار خبر، وکلا در مقابل سالن استماع در یکی از دادگاههای استانبول؛ جایی که یویلو در حال انجام وظیفه بود، تجمع کردند و پیش از وارد شدن به سالن فریاد می زدند: «زنان منتظر عذرخواهی تو هستند.»
رئیس انجمن وکلا گفت قاضی باید عذرخواهی کند. در این گیر و دار بود که یویلو به سرعت از سالن خارج شد.
عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه درباره این اتفاق گفت: این اتفاق ناخشنود کننده، تأسف بار و غیرقانونی است.

وکلای خانم در مشهد

او افزود: یک قاضی با تجربه سی سال کار، باید برای دیگران الگو باشد و باید به مسائلی که در دایره نظارت اوست توجه کند، نه اینکه بر لباس های وکیل.
معاون انجمن وکلا در استانبول می گوید در این باره پرونده ای برای انجام تحقیقات تشکیل و قاضی مذکور موقت از کار برکنار شده است!

منبع:رکنا

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در امور خانواده بویژه دعاوی طلاق، طلاق توافقی ، مهریه، نفقه، ارث… توسط وکلای مجرب و متخصص خانم در مشهد وکالت