وکالت تخصصی در مشهد وکالت

هرچه تعداد افراد فاقد هویت بیشتر شود، جرایم افزایش می‌یابد/ این آسیب ها مختص مشهد نیست

🔸هرچه تعداد افراد فاقد هویت بیشتر شود، جرایم افزایش می‌یابد/ این آسیب ها مختص مشهد نیست

مرتضوی، معاون‌دادگستری‌خراسان‌رضوی درباره ردلایحه تابعیت‌فرزندان‌دارای مادرایرانی و پدرخارجی:
🔹افرادی که فاقد هویت هستند، گمنام محسوب می‌شوند؛ بنابراین هرچه گمنامی افراد کاهش یابد میزان وقوع جرم‌ و وقوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش می‌یابد، در مقابل نیز هرچه تعداد افراد بی‌هویت بیشتر شود مشکلات اجتماعی در پی خواهد داشت.
🔹مشهد تعداد زیادی از این فرزندان را در خود جای داده اما این موضوع فقط مختص مشهد نیست و بحث کشوری است.