وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نکاتی در رابطه با خرید ملک از شرکتها(وکیل خوب در مشهد با مشهد وکالت)

اگر قصد خريد ملك يك شركت را داريد به چند نكته درهنگام خريد توجه كنيد:

١- اساسنامه، آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات مديران و صاحبان امضاي مجاز شركت را به دقت بررسي نماييد.
شخصي كه قرارداد را از طرف شركت امضا ميكند حتما بايد صاحب امضاي مجاز باشد و اختيارات كافي را نيز داشته باشد
٢- حتي الامكان آگهي هاي ثبتي شركت را در سايت روزنامه رسمي مشاهده نماييد زيرا ممكن است آگهي هاي ارايه شده از سوي مديران شركت، آخرين تغييرات نباشد
٣- اگر شركت ورشكسته باشد معامله شركت باطل است بنابراين اگر شركت مشكوك به ورشكستگي است حتي الامكان از معامله با آن اجتناب كنيد.
در صورتي كه حكم ورشكستگي شركت صادر شده باشد، مي توان از طريق اداره ورشكستگي قوه قضاييه احتمال ورشكسته بودن شركت را بررسي كنيد .

٤- بهتر است فروش ملك شركت قبل از امضاي قرارداد به تصويب هيات مديره شركت برسد و هيات مديره آن را تاييد نمايد
٥- هيچ يك از سهامداران شركت ولو آنكه سهام اكثريت را داشته باشد نمي تواند املاك شركت را به فروش برساند، مگر آنكه از شركت وكالت داشته باشد و يا صاحب امضاي مجاز شركت باشد.

٦- علاوه بر امضاي صاحبان امضاي مجاز، مهر شركت نيز بايد ذيل امضا درج شود و صرف امضاي اشخاص صاحب امضاي مجاز به تنهايي معتبر نيست.