وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه دادنامه صادره دعوی تخلیه

به تصدیق وکیل تخلیه ملک در مشهد طرح دعاوی تخلیه املاک در مشهد همواره می تواند به دلایل و علتهای متعددی که در قانون پیش بینی شده است مطرح گردد. انتقال غیر مجاز منافع ملک تجاری مورد اجاره از سوی مستأجر به فرد دیگری غیر از مستأجر می تواند یکی از دلایل مهم در طرح دعوی تخلیه املاک تجاری در مشهد گردد.

نمونه دادنامه صادره دعوی تخلیه

نمونه دادنامه صادره در خصوص تخلیه مورد اجاره بدلیل انتقال به غیر

فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر
در دعوای فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیرمجاز به غیر، علاوه بر مستأجر، متصرف نیز طرف دعوی قرار می‌گیرد و الا دعوی قابلیت استماع ندارد.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۱
تاریخ: ۲۶/۰۱/۱۳۹۲
رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای (م.) و (ر.پ.) (ز.الف.) به وکالت (ع.الف.) به طرفیت (ذ.ک.) به وکالت (ج.الف.) به خواسته فسخ قرارداد اجاره رسمی ۲۴۹۴۸-۲۷/۱۲/۲۵۳۶ دفترخانه ۱۰۵ تهران و تخلیه عین مستأجره جزء پلاک ثبتی ۲/۹۴۱ و قطعه اول تفکیکی ۷۳/۹۴۱ بخش ۱۰ تهران به علت انتقال به غیر به انضمام خسارت دادرسی به استناد رونوشت اسناد ملکیت و وکالت‌نامه رسمی شماره ۵۹۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ دفترخانه ۲۱۷ تهران و اجاره‌نامه رسمی ۲۴۹۴۸-۲۷/۱۲/۲۵۳۶ دفترخانه ۱۰۵ تهران و پاسخ استعلام ثبتی ۱۴۲۷۹-۱/۴/۱۳۹۰ از اداره ثبت منطقه غرب تهران و تأمین دلیل مورخه ۱۰/۸۹/۱۳۸۹ به کلاسه ۸۹/۵۵۵ حوزه ۴۵۴ شورای حل اختلاف مجتمع ۱۰ تهران و عنداللزوم رجوع امر به کارشناس صرف‌نظر از اینکه اولاً: دعاوی خلع‌ید و تخلیه باید علیه متصرف اقامه شود و نمی‌تواند بدون حق دفاع خوانده دادنامه علیه مستأجر صادر، ولی اجرای آن علیه متصرف که در دعوا مداخله‌ای ندارد اجرا گردد که مغایر با قواعد مسلم دادرسی می‌باشد؛

ثانیاً: موضوع نصف سرقفلی که بعد از احراز و اثبات مبلغ مذکور [معلوم نیست] به کدام‌یک از افراد مستأجر یا منتقل‌الیه [تعلق می‌گیرد] و در صورت عدم طرف دعوی بودن دادگاه الزاماً مبلغ مذکور را باید به مستأجر پرداخت نماید که مغایر با حقوق منتقل‌الیه است و مستأجر که قبلاً تمام حقوق خود را دریافت نموده [آلت] دیگر، حقی ندارد؛ ولی در این صورت علاوه بر حقوق دریافتی، حقوق منتقل‌الیه تماماً تضییع [می‌شود] چرا که نصف [آن] با تخلف مستأجر از بین رفته و نصف دیگر، مجدداً به مستأجر پرداخت و موجب دارا شدن غیرعادلانه مستأجر می‌گردد؛

ثالثاً: بیم تبانی فی‌مابین مستأجر و موجر با طرح دعوی مذکور و اعلام قیمت کارشناسی غیرواقعی و عدم اعتراض از سوی آن‌ها علاوه بر دریافت تمام سرقفلی قبلی به اضافه نصف دیگر، با قیمت نازل هم سرقفلی با حق کسب و پیشه را قیمت‌گذاری نمایند. فلذا با التفات به اینکه عدم تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل‌الیه مغایر قواعد و اصول دادرسی و مغایر با حق دفاع خوانده و تضییع حقوق مشارالیه تلقی می‌گردد و قابلیت استماع نداشته، فلذا با التفات به مرآت فوق دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان را در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


منبع : گروه وکلای سنا

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.