وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه شکوائیه فروش مال غیر شماره 1

شاکی : مشخصات فردی که ملک او بدون اجازه فروخته شده است.

متشاکی : مشخصات فروشنده ملک غیر.

عنوان مجرمانه : انتقال مال غیر ( فروش مال غیر )

دلایل شکایت : مبایعه نامه عادی مورخ … ، استماع شهادت شهود و درخواست استعلام وضعیت ثبتی.

محل وقوع جرم : تهران

شرح شکایت:

سرپرست محترم دادسرای ناحیه تهران
با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب در مورخ و بر اساس مبایعه نامه عادی مورخ یک واحد آپارتمان/ یک قطعه زمین/یک باب منزل مسکونی / یک باب سوله/ یک باب مغازه از متشاکی خریداری و مبلغ …. ریال را طبق مندرجات روی و ظهر مبایعه نامه به ایشان پرداخته ام.

به فاصله کمی از تحویل گرفتن ملک ، شخص ثالثی به نام آقای/ خانم … با مراجعه به محل و اظهار تعجب از تصرفات بنده و پس از اینکه مبایعه نامه مستند دعوی را به رویت و می رساندم و البته با ارائه سند مالکیت رسمی ملک مورد دعوی که دارای پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش ثبتی تهران می باشد ، مدعی مالکیت ملک گردیده اند.

مشارالیه همچنین هر گونه انتقال ملک به متشاکی را منکر و اساساً معامله انجام شده را بین بنده و متشکی عنه را قبول ندارند.
متاسفانه بر اساس اسنادی که در اختیار مالک اصلی است متشاکی هیچ مالکیتی بر ملک مورد معامله نداشته و ندارد.

با عنایت به این مراتب و نظر به اینکه متأسفانه اکنون کاشف به عمل آمده که متشاکی مبادرت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شده است و از طرفی متواری گردیده است؛

النهایه مستنداً به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، رسیدگی ،تعقیب و مجازات متشاکی را خواستارم.

استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق بنده و در ازای مبلغ ریال ( ثمن معامله ) که به ایشان پرداخته ام یک دستگاه ، خودرو سواری به شماره انتقالی که به نام ایشان می باشد ، با صدور و قرار تأمین خواسته توفیق گردد.

فروش مال غیر

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.