وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نحوه ابطال تمبر مالیاتی وکلا کانون مرکز در خارج حوزه قضایی تهران

 بخشنامه به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری


مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با سلام و احترام

✍با عنایت به بخشنامه معاونت مالی و پشتیبانی دادگستری استان تهران در مورد عدم ابطال تمبر کاغذی، توجه به نکات ذیل در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی ضروری می باشد:

🔸در صورتی که وکلا بدواً اقدام به طرح دعوا نمایند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و تمبر خود را همراه دادخواست، شکوائیه یا موضوعات دیگر به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند. لازم به ذکر است این شیوه در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاوران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که مرجع صالح رسیدگی آنان در حوزه شهر تهران باشد قابل اجراست.

🔸چنانچه وکلا در حین رسیدگی به هر دلیلی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی داشته و سابقه اعلام وکالت در پرونده وجود داشته باشد، با مراجعه به شعبه مذکور و دریافت «شماره دریافت وجه» می توانند از طریق دستگاه های کارتخوان داخل مجتمع یا دفاتر خدمات اقدام به ابطال تمبر نمایند. لازم به ذکر است شماره دریافت وجه صرفاً توسط شعبه ای که پرونده در آن مطرح است قابل دریافت می باشد.

🔸چنانچه وکلای دادگستری کانون مرکز یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که نیاز به اعلام وکالت در پرونده های خارج از دادگستری اعم از اجرای اسناد رسمی، سازمان تعزیرات حکومتی یا غیره دارند جهت ابطال تمبر به واحدهای ذیحسابی مجتمع های قضایی مراجعه و اقدام به ابطال تمبر نمایند. در این موارد دفاتر خدمات به هیچ عنوان قادر به ارائه خدمت نمی‌باشند.

🔸در صورتی که وکلای دادگستری کانون مرکز که پرونده ای در مرجع صلاحیتدار خارج از حوزه قضایی شهر تهران داشته باشند بدلیل عدم وجود تمبر کاغذی، بدون ابطال تمبر مالیاتی و با قید این نکته در دادخواست به مرجع صلاحیتدار ارسال شود تا پس از صدور اخطار رفع نقص از طرف شعبه اقدام به رفع نقص نمایند.

سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

 

وکیل خوب ملکی در مشهد را با مشهد وکالت بیابید…