وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ممنوع المعامله شدن شريك ملك مشاعي

 

ممنوع المعامله شدن شريك ملك مشاعي

 

پرسش: یک ملك مشاعی خریده ایم هر يك ٣دانگ ، یکی از شرکا ممنوع المعامله شده. چکار باید کرد؟

پاسخ: باید علت ممنوع المعامله بودن نامبرده مشخص شود، در موردي كه به علت “جنون یا سفاهت “محجور شده و در صورتی که قیم داشته باشد قیم نامبرده حق اداره ، تصمیم گیری و با اجازه دادستان حق فروش دارد. در صورتی كه قیم نداشته باشد، باید تقاضای “تعيين قیم”نمائید و در موردي كه به علت “ورشکستگی” محجور یا ممنوع المعامله شده “مدیر تصفیه “نماینده قانونی نامبرده تلقی شده و تصمیم گیری در این خصوص به عهده وی می باشد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.