وکالت تخصصی در مشهد وکالت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب شد..

طی حکمی از سوی وزیر کشور، علی رسولیان به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
استانداری خراسان‌رضوی البته هنوز معاون سیاسی امنیتی اجتماعی، معاون زیارت و معاون هماهنگی امورعمرانی ندارد و این سه جایگاه با سرپرست اداره می شوند.هفت شهرستان خراسان‌رضوی هم‌ فرمانداری‌هایشان با سرپرست می‌چرخد.