وکالت تخصصی در مشهد وکالت

معامله وکالتی

در معامله وکالتی، اگر فروشنده فوت کند، وضعیت معامله و وکالت چگونه است؟

پاسخ: برای مثال اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند (خریداری کند) و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند،

به عبارت دیگر، خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد؛ در این صورت، اگر فروشنده قبل از اینکه خریدار بتواند وکالت رااعمال و اجرا کند، دیگر آن وکالت اعتباری نخواهد داشت و بلا اثر می گردد و خریدار می بایست از طریق ورثه فروشنده اقدام به انتقال مورد معامله به خود کند،

و اگر ورثه از انجام این عمل خودداری کنند، آن وقت، خریدار ناچار به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه آنان خواهد نمود.

بنابراین، وکالت حتی اگر بلاعزل باشد، با فوت یا محجور شدن موکل (فروشنده) باطل و بی اثر خواهد شد و اگر قولنامه یا قرارداد دیگری به جز وکالتنامه تنظیم نشده باشد،

در این صورت، اثبات معامله ونهایتاً انتقال به نام خریدار، با انکار و امتناع ورثه، ممکن است بسیار دشوار شود و ضرر جبران ناپذیر به خریدار وارد شود.

در صورت درخواست مشاوره حقوقی با مشهد وکالت با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:

051-37-63-55-59

0915-80-70-164

0912-43-69-569