وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 6 آیین نامه ی قانون افراز و فروش مال مشاع

ماده 6 –

پرونده‌های افراز كه در تاريخ اجرای اين قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد ، همچنان مورد رسيدگی و صدور حكم قرار می‌گيرد اما اگر خواهان افراز بخواهد ، دادخواست خود را در واحد ثبتی مطرح كند ، بايد دادخواست قبل را از دادگاه استرداد نمايد.‏

‌افراز به جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر از مال مشاع گفته می شود  ، در واقع ، عمل تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها ، افراز نامیده می شود .

 

وکیل رفع تصرف عدوانی

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.