وکالت تخصصی در مشهد وکالت

لیست تخلفات اداری که قانونا مجازات دارد

تخلفات اداری

لیست تخلفات اداری که قانونا مجازات دارد:

1 – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

2 – نقض قوانین و مقررات مربوط

3 – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

4 – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

5 – اخاذی

6 – اختلاس

7 – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

8 – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

9 – تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی

11 – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

12 – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه

13 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

14 – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

15 – سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

16 – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری

17 – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18 – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

20 – رعایت نکردن حجاب اسلامی

21 – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی

22 – اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

23 – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

24 – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی

25 – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی

26 – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

27 – دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها

28 – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط

29 – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی

30 – سوءِ استفاده از مقام و موقعیت اداری

31 – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
این اعمال حسب مورد دارای ضمانت اجراهای قانونی مقرر از جمله اعمال مجازات خواهد بود.
اما مطابق ماده ۱ قانون مزبور، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان “هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان” تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته: مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته: در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.